Naše stránky používajú súbory cookies.

V minulom školskom roku sme sa pustili do aktivít ďalšieho projektu Detské práva v digitálnych príbehoch "Make you Avatar the Right Human" programu Erasmus+.
Cieľom krátkodobého výmenného pobytu žiakov na Slovensku bolo získať prvé spoločné projektové výstupy, získať nové vedomosti, osvojiť si učivo z viacerých predmetov, ale hlavne zlepšiť žiakom jazykové kompetencie, poskytnúť možnosť vzdelávať sa v medzinárodnom prostredí a nadviazať nové kamarátstva.
utorok, 18 február 2020 10:23

Mobilita Slovensko - Deň 5

Napísala
Záverečný deň začal výmenou pedagogických skúseností. Naši kolegovia, učitelia gréckej partnerskej školy sa zúčastnili dvoch bežných hodín informatiky na našej škole. Naši žiaci predviedli, že bez problémov zvládajú robotiku a programovanie aj vtedy, keď je celá hodina odučená metódou CLIL v anglickom jazyku.
utorok, 18 február 2020 09:57

Mobilita Slovensko - Deň 4

Napísala
Dnešným dňom sa nám (našim žiakom predovšetkým) podarilo ukončiť všetky projektové výstupy prvej mobility. A tak k záveru týždňa mobility, počas ktorého sme hosťovali našich partnerov z Grécka, Portugalska a Talianska môžeme konštatovať, že projektoví žiaci nielen zo Slovenska, ale aj z partnerských škôl odviedli úžasnú prácu a nielen to.
pondelok, 17 február 2020 23:02

Mobilita Slovensko - Deň 3

Napísala
Tretí deň výmenného pobytu partnerských škôl projektu Erasmus+ na Slovensku patril poznávaniu historických miest regiónu. Keďže s históriou nášho mesta sa projektoví žiaci zoznámili už v priebehu prvých dvoch dní, navyše ju zdokumentovali vo svojich videodokumentoch, tretí deň patril poznávaniu širšieho okolia regiónu.
piatok, 14 február 2020 05:37

Mobilita Slovensko - Deň 2

Napísala
Druhý deň bol podľa stanoveného programu plný aktivít a pracovných projektových povinností. Bol zároveň najdlhším pracovným dňom celého týždňa.
utorok, 11 február 2020 10:57

Mobilita Slovensko - Deň 1

Napísal
Dnes sa začala pilotná, prvá krátkodobá výmena skupín žiakov projektu "Detské práva v digitálnych príbehoch" a s ňou týždeň, v ktorom sa naša škola opäť stane medzinárodnou školou vzdelávajúcou žiakov zo Slovenska, ale aj z partnerských škôl z Grécka, Talianska a Portugalska.
Už od zajtra 10. 02. 2020 bude naša škola hosťujúcou školou pre našich projektových partnerov z Portugalska, Talianska a Grécka. 16 zahraničných žiakov v doprovode 7 učiteľov sa začlení do vzdelávacieho procesu na našej školy a stane sa jeho súčasťou na celý týždeň.
Januárové aktivity projektu Detských práv v digitálnych príbehoch sa neniesli len duchu príprav na nadchádzajúcu mobilitu, na ktorú sa žiaci dôkladne pripravovali vytvorením scenárov pre digitálne príbehy a prípravou na otvorené hodiny P2P. Dokončili sme videovizitky projektového tímu a videodokument o škole. Projektové aktivity sa zameriavali aj na implementáciu detských…
Európsky projekt štyroch krajín, ktoré implementujú dohovor o detských právach do svojich školských vzdelávacích programov má za sebou úvodné mesiace nového školského roka.
V súčasnosti je otázka Detských práv, potreba ich poznania a rešpektovania veľmi dôležitá. Detské práva sú porušované nielen zo strany “dospelákov”.
V roku 1989 bol Valným zhromaždením OSN prijatý dohovor o právach dieťaťa a štáty, ktoré ratifikovali tento dohovor sa zaviazali rešpektovať a zabezpečiť dodržiavanie všetkých práv garantovaných týmto dokumentom.
štvrtok, 21 november 2019 14:22

Žiaci bubnovali za detské práva

Napísala
V tomto týždni sme si pripomenuli spolu až tri významné dátumy, ktoré sa zameriavajú práve na tých, ktorí sú pre nás rodičov, ale aj pre nás učiteľov tí najdôležitejší. Naše deti, našich žiakov.
V tomto školskom roku pribudne do portfólia našich školských medzinárodných projektov programu Erasmus+ ďalší projekt.