Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

V prvej extra februárovej hodine si žiaci 8.A triedy vyskúšali svoju silu v rukách pomocou dynamometra. Cieľom hodiny bolo zistiť, čo zabezpečuje svalová sústava a aký význam má meranie svalovej sily pre naše zdravie. Meranie svalovej sily je dôležité z hľadiska posúdenia funkčného stavu svalového tkaniva a následného zhodnotenia zdravotného stavu človeka.

Cieľom krátkodobého výmenného pobytu žiakov na Slovensku bolo získať prvé spoločné projektové výstupy, získať nové vedomosti, osvojiť si učivo z viacerých predmetov, ale hlavne zlepšiť žiakom jazykové kompetencie, poskytnúť možnosť vzdelávať sa v medzinárodnom prostredí a nadviazať nové kamarátstva.
utorok, 18 február 2020 10:23

Mobilita Slovensko - Deň 5

Záverečný deň začal výmenou pedagogických skúseností. Naši kolegovia, učitelia gréckej partnerskej školy sa zúčastnili dvoch bežných hodín informatiky na našej škole. Naši žiaci predviedli, že bez problémov zvládajú robotiku a programovanie aj vtedy, keď je celá hodina odučená metódou CLIL v anglickom jazyku.

utorok, 18 február 2020 09:57

Mobilita Slovensko - Deň 4

Dnešným dňom sa nám (našim žiakom predovšetkým) podarilo ukončiť všetky projektové výstupy prvej mobility. A tak k záveru týždňa mobility, počas ktorého sme hosťovali našich partnerov z Grécka, Portugalska a Talianska môžeme konštatovať, že projektoví žiaci nielen zo Slovenska, ale aj z partnerských škôl odviedli úžasnú prácu a nielen to.

pondelok, 30 december 2019 00:00

Mesačný spravodaj projektových aktivít

Európsky projekt štyroch krajín, ktoré implementujú dohovor o detských právach do svojich školských vzdelávacích programov má za sebou úvodné mesiace nového školského roka.

Januárové aktivity projektu Detských práv v digitálnych príbehoch sa neniesli len duchu príprav na nadchádzajúcu mobilitu, na ktorú sa žiaci dôkladne pripravovali vytvorením scenárov pre digitálne príbehy a prípravou na otvorené hodiny P2P. Dokončili sme videovizitky projektového tímu a videodokument o škole. Projektové aktivity sa zameriavali aj na implementáciu detských práv do vzdelávania.

pondelok, 17 február 2020 23:02

Mobilita Slovensko - Deň 3

Tretí deň výmenného pobytu partnerských škôl projektu Erasmus+ na Slovensku patril poznávaniu historických miest regiónu. Keďže s históriou nášho mesta sa projektoví žiaci zoznámili už v priebehu prvých dvoch dní, navyše ju zdokumentovali vo svojich videodokumentoch, tretí deň patril poznávaniu širšieho okolia regiónu.

piatok, 14 február 2020 05:37

Mobilita Slovensko - Deň 2

Druhý deň bol podľa stanoveného programu plný aktivít a pracovných projektových povinností. Bol zároveň najdlhším pracovným dňom celého týždňa.

nedeľa, 09 február 2020 19:12

Týždeň detských práv na našej škole

Už od zajtra 10. 02. 2020 bude naša škola hosťujúcou školou pre našich projektových partnerov z Portugalska, Talianska a Grécka. 16 zahraničných žiakov v doprovode 7 učiteľov sa začlení do vzdelávacieho procesu na našej školy a stane sa jeho súčasťou na celý týždeň.

pondelok, 23 december 2019 09:55

Extra hodiny biológie v mesiaci december

Odhadnete pH podľa chuti? Túto problémovú otázku riešili naši šiestaci počas extra hodín biológie v decembri. Meranie pH sa často spája s pojmom kyslosť, čo v nás indikuje, že vieme pH odhadnúť na základe našich chuťových vnemov.

Strana 7 z 23