Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Na základe usmernenia k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 číslo: 2023/7645:1-A2110, (v plnom znení k dispozícii tu), prinášame zákonným zástupcom informáciu o spôsoboch zápisu a prijímania detí na vzdelávanie na našej základnej škole.
štvrtok, 11 júl 2013 12:07

Školské potreby pre prváčikov

Napísal
...alebo, čo by Vášmu dieťaťu nemalo chýbať, až zaznie v septembri prvé zvonenie. Rodičom našich budúcich prváčikov prinášame zaktualizovaný orientačný zoznam školských potrieb, na ktoré by nemali zabudnúť pri zaobstarávaní výbavy pre svojich budúcich školákov.