Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 19 október 2017 13:48

Chemický krúžok

Napísala
Žiaci 8. a 9.ročníka sa aj v tomto školskom roku zapojili do chemického krúžku, na ktorom budú objavovať tajomstvá chémie.
Važení rodičia, aj v tomto školskom roku získali naši žiaci vzdelávacie poukazy, ktoré môžu využiť na rozvoj svojho talentu, športového nadania, alebo ďalšieho vzdelávania. Prinášame Vám prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2017/2018, ktoré budú na našej škole a mená vyučujúcich, ktorí ich budú viesť:
Rôzne výskumy o čítaní detí a mládeže hovoria o tom, že ich vzťah k čítaniu a ku knihám je alarmujúci. Knihu z rúk detí vytláčajú moderné technológie.
nedeľa, 27 november 2016 16:56

Ilustrátorský olymp

Napísala
Unikátnu putovnú výstavu „Ilustrátorský Olymp“ navštívili v piatok, 25.11.2016 v kaštieli v Snine, žiaci siedmeho ročníka spolu so svojimi vedúcimi záujmových útvarov Slováčik a Hravá nemčina pani učiteľkou Makarovou a Seleckou. So záujmom si nielen prezreli, ale si aj zalistovali v kolekcii takmer 150 kníh pre deti a mládež z…
Prehľad záujmových útvarov (krúžkov), ktorých činnosť plánujeme (podľa počtu prihlásených) v školskom roku 2016 - 2017.
štvrtok, 08 január 2015 09:10

O nás... FLAME

Napísala
Tancujeme, lebo milujeme tanec.
streda, 04 jún 2014 22:16

Festival tanca v Michalovciach

Napísala
Koncom mája sa žiaci tanečného krúžku pod vedením pani Mgr. Renáty Vatahovej a Mgr. Boženy Seleckej zúčastnili Festivalu tanca v Michalovciach. 
nedeľa, 13 apríl 2014 20:19

Hlavolamy, čo zvládneme hravo sami

Napísala
   V marci - Mesiaci knihy - školská knižnica pripravila pre žiakov ŠKD podujatie pod názvom Hlavolamy, čo zvládneme hravo sami. 
streda, 13 február 2013 21:00

ČÍTAJME DEŤOM III

Napísala
Žiaci čitateľského krúžku opäť prišli za žiakmi ŠKD, aby im prečítali zaujímavý príbeh z knihy Opice z našej police od slovenskej spisovateľky Kristy Bendovej v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. 
streda, 19 december 2012 20:26

Čítajme deťom II

Napísala
Tentoraz sme s členkami čitateľského krúžku čítali žiakom 2.b a 2.c triedy. Vybrali sme rozprávku z knihy "Ako išla rozprávka do sveta."
nedeľa, 16 december 2012 15:19

Čítajme deťom

Napísala
Na Slovensku prebieha projekt "Celé Slovensko číta deťom", v ktorom známe osobnosti navštevujú školy, knižnice, nemocnice a čítajú deťom ukážky z kníh. Prečo? Aj takto sa dá vytvárať vzťah ku knihám a k čítaniu.