Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Mária Hanoutová

Mgr. Mária Hanoutová

V ramci podpory odborného vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov 9. ročníka základných škôl na technicky zamerané študijné odbory spoločnosť BUKÓZA HOLDING,a.s. pripravila internetovú súťaž ,,Si deviatak? Zapoj sa a vyhraj značkové sluchadla."

štvrtok, 19 október 2017 13:48

Chemický krúžok

Žiaci 8. a 9.ročníka sa aj v tomto školskom roku zapojili do chemického krúžku, na ktorom budú objavovať tajomstvá chémie.

Dňa 28.9.2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie v Bukóze Hiolding, a.s. pod vedením vyučujúcej chémie Mgr. M. Hanoutovej, ktorá vedie v škole chemický krúžok, ktorý práve táto spoločnosť podporuje. V súčasnom modernom školstve, ku ktorému nesporne patrí aj naša škola, patria exkurzie k čoraz bežnejším formám vzdelávania, ktoré majú aj významný výchovný charakter.