Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 25 november 2012 16:59

Harmonogram prijímacieho pokračovania

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Podľa zákona má každý žiak, resp. jeho zákonný zástupca právo podať

a/ 2 prihlášky na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

b/ 2 prihlášky na ostatné školy

 

  • Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu/talentová skúška/

Termín: do 1. 2. 2013

Informácie budä zverejnené na stránkach jednotlivých škôl.

  • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu/talentová skúška/

Termín: do 20. 2. 2013

Termín podpisovania prihlášok bude zverejnený na webovom sídle našej školy.

  • ZŠ odošle prihlášky na SŠ s talentovou skúškou.

Termín: do 28. 2. 2013

Talentové skúšky sa budú konať v termíne 25. marec – 15. apríl 2013

 

TESTOVANIE 9 - 2013  - celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky 

Termín: 13. 3. 2013

Zúčastňujú sa povinne všetci žiaci.

 

  •  Riaditelia SŠ zverejnia kritéria na štúdium na ostatné školy.

Termín: do 31. 3. 2013

Informácie budä zverejnené na stránkach jednotlivých škôl.

  • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory.

Termín: do 10. 4. 2013

Termín podpisovania prihlášok bude zverejnený na webovom sídle našej školy.

  •  ZŠ odošle prihlášky žiakov 9. roč.  na stredné  školy

Termín: do 20. 4. 2013


Zoznam stredných škôl nájdete na webovej stránke Školského výpočtového strediska MIchalovce

www.svsmi.sk 

Na tejto stránke sa nachádzajú aj aktuálne údaje o naplnenosti jednotlivých škôl.

 

 

Prečítané 4444 krát
Viac z tejto kategórie: « Výchovný poradca Deviataci, pozor! »