Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 28 máj 2019 18:47

Projekt VÚB: Skrášlenie interiéru maľbami

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Ďalšou z aktivít realizácie projektu Vzácne chvíle so starkými bola maľba interiéru Denného centra na Laboreckej ulici v Humennom.
Pripomíname, že tento projekt je zameraný na zvýšenie kvality života seniorov, spoluprácu v rámci upevňovania medzigeneračných vzťahov, ich priame zapojenie do organizácie a aktivít, ktoré prispievajú k udržiavaniu ich telesného a mentálneho zdravia. V rámci realizácie tohto projektu prebiehajú v spolupráci so seniormi aj aktivity, zamerané na skrášlenie či ochranu životného prostredia. V spolupráci so žiakmi pripravujú bylinkovú záhradku, maľovanie exteriéru a ďalšie činnosti, podporujúce medzigeneračnú spoluprácu seniorov so žiakmi našej školy. Nedávno sme ukončili maľbu interiéru. Na maľbe sa podieľali pani učiteľka Cerulová, Vatahová, Závodská, Bačovčinová, Čepová a pani Halecká z Denného centra. Aktivita mala veľký ohlas - myslíme si, že sa do týchto, našimi maľbami skrášlených priestorov, budú veľmi radi vracať nielen obyvatelia Denného centra, ale aj žiaci našej školy.
Prečítané 874 krát