Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 24 október 2021 20:07

Malí programátori z Trutnova v Humennom

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V dňoch 4.10.- 09.10.2021 sa naša škola opäť stala hosťujúcou školou mobility projektu Erasmus+ Malí programátori. Privítali sme šesť žiakov 4. ročníka a dvoch učiteľov zo ZŠ Komenského v Trutnove, z Českej republiky. 

Prvý deň tretej krátkodobej výmeny skupín žiakov začal privítaním hostí vedením našej školy a koordinátorkami projektu. Niektorí žiaci 4.B triedy predstavili novým kamarátom priestory našej školy. Hneď potom nasledovali aktivity – šikovní žiaci 5.A predstavili kamarátom z Trutnova nástroj Kahoot. Rozdelili sa do skupín a spoločne vytvorili kvízy na tému Slovensko. Kvízy si nakoniec všetci vyskúšali. Hostia sa zoznámili aj s interaktívnou podlahou Funtronic a v poobedňajších hodinách spoznávali krásy nášho regiónu - navštívili Sninský kameň.

Nasledujúci deň doobeda predstavila pani učiteľka Antalová žiakom funkcie a možnosti nástroja Canva, neskôr sa žiaci venovali aj programovaniu micro:bitov. Popoludní sa k nim pridali žiaci 5.A s pani učiteľkou Čepovou a spoločne viedli aktivitu s Ozobotmi – zúčastnili sa jej aj žiaci 4.B. Žiaci boli po úvodnej aktivite rozdelení do tímov a oboznámili sa s programovaním minirobota Ozobot Bit. Každej skupine bola pridelená slepá mapa Slovenska, kódy, Ozoboty, fixky. Po úvodných rozhovoroch v skupinách si žiaci v zmiešaných tímoch navzájom odovzdávali vedomosti o jednotlivých významných miestach na Slovensku a zároveň dané informácie zaznamenávali do mapy. Jednotlivé miesta pospájali cestičkami s kódmi, ktoré obsahovali rôzne príkazy pre Ozobota – každá skupina v závere odprezentovala svoju prácu.

Tretí deň bol ako stvorený na spoznávanie krás Prešovského kraja. Piataci z našej školy a štvrtáci z Trutnova navštívili Slovenské opálové bane v Červenici, dozvedeli sa niečo z histórie ťažby opálov. Po prehliadke sa presunuli do Solivaru v Prešove. Žiaci spoznali, ako sa získava soľ. Dnes slúži areál starého Solivaru pri Prešove už len ako múzeum, v Solivare sa už soľ neťaží.

Ďalší deň v dopoludňajších hodinách navštívili naši zahraniční hostia, v sprievode žiakov 2.A, Vihorlatské múzeum a Skanzen. No a popoludní sa žiaci 1.A pustili spoločne s českými kamarátmi do programovania podlahových robotov Blue Bot pomocou tabletov. Plnili rôzne úlohy, prekonávali prekážkovú dráhu, využívali rôzne zaujímavé podložky.

Piaty deň žiaci konštruovali a programovali stavebnice Lego Boost. Stálo to za to, žiaci mali veľkú radosť pri prezentovaní jednotlivých modelov. Poobede nás čakala rozlúčka v palacinkárni . Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci na projektových úlohách a rozlúčili sa.

Prečítané 608 krát