Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 28 október 2019 05:25

Malí programátori: EU Code Week 2019

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V dňoch od 7. do 14. 10. sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili Európskeho týždňa programovania. Cieľom aktivity EU Code Week 2019 bolo priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Školy a učitelia mohli využiť bezplatné možnosti odborného rozvoja, učebné materiály a riešili medzinárodné výzvy.

Programátorskú aktivitu žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ Dargovských hrdinov 19 sme pridali na mapu webstránky https://codeweek.eu/view/239302/mali-programatori-oboznamujeme-sa-s-lego-wedo-20

Na našom podujatí pod názvom Malí programátori – oboznamujeme sa s Lego WeDo 2.0, žiaci pracovali s programovateľnými stavebnicami Lego WeDo 2.0. Oboznámili sa s nimi naše pani učiteľky počas nadnárodného stretnutia učiteľov v Trutnove v  Českej republike. V rámci realizácie projektu Erasmus+ Malí programátori tu absolvovali školenia a workshopy zamerané na konštruovanie a programovanie. Vďaka podpore programu Erasmus+ sme zakúpili súpravy, s ktorými teraz môžu žiaci a učitelia pracovať.

Zahrnutie programovania, majstrovania, robotiky a mikroelektroniky ako vyučovacích a učebných nástrojov do školských osnov má vo vzdelávaní 21. storočia zásadný význam. Pre žiakov má množstvo prínosov, pretože im pomáha rozvíjať kľúčové kompetencie, ako sú riešenie problémov, tímová práca a spolupráca. U žiakov tiež posilňujú tvorivosť a sebadôveru a sú ľahko dostupné širokému záberu žiakov s rôznym nadaním a zručnosťami.

Video z podujatia:

https://vimeo.com/368446002

EU Code Week 2019 from Ivana Čepová on Vimeo.

Prečítané 965 krát