Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 25 máj 2021 04:12

Zem pre nás – my pre Zem - eTwinning v 4.A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V tomto školskom roku sa žiaci 4.A zapojili do ďalšieho eTwinningového projektu. Medzinárodný projekt pod názvom Zem pre nás - my pre Zem realizujú spoločne s ďalšími partnerskými školami zo Slovenska (Tvrdošín) a Českej republiky ( Hustopeče a Hradec Králové).

 

Projekt je zameraný na rôzne aktivity, ktoré umožnia žiakom osvojiť si zásady správania voči prírode a tiež jej ochrany, spoznávajú dôležitosť prírody pre človeka, vzájomnú potrebu a ovplyvňovanie sa. Výsledky ich práce zhmotnia do didakticko-edukačných pomôcok, využiteľných vo vyučovaní tém s enviromentálnou tematikou.

Všetci sme si rôznymi aktivitami pripomenuli aj nedávny sviatok - Deň Zeme. Žiaci si na základe zrealizovaných aktivít uvedomili, že prírodné zdroje našej planéty sú takmer vyčerpané, ovzdušie je znečistené, odpad a globálne otepľovanie ohrozujú životy ľudí a živočíchov. Nezabudli ani na konkrétnu pomoc našej Zemi a vyzbierali odpadky v okolí našej školy.

Žiaci aj prostredníctvom tohto projektu spoznávajú klímu a životné prostredie okolia svojej aj partnerskej školy, skúmajú mieru znečistenia ovzdušia vo svojom regióne, krajine, navrhnú spôsoby recyklácie odpadu v svojej domácnosti, škole, meste. Z enviropojmov, s ktorými sa stretnú počas práce na projekte, vytvoria enviroslovník - didaktickú pomôcku. Na základe spolupráce vytvorených zmiešaných envirotímov vznikajú nové priateľstvá ako základ ďalšej spolupráce.

V ďalších dňoch nás čakajú ešte mnohé zaujímavé spoločné aktivity - žiaci , rozdelení do medzinárodných envirotímov práve sledujú spotrebu vody vo svojich domácnostiach, vyrábajú dážď, realizujú rôzne pokusy, recyklujú odpad, budú tvoriť enviropexesá.... Tešíme sa aj na ďalšie online stretnutie.

Prečítané 701 krát