Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 05 máj 2020 13:41

Jarná kampaň eTwinning 2020 - práce žiakov 1. stupňa

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Téme Klimatických zmien bola venovaná tohtoročná Jarná kampaň eTwinning 2020. Zúčastnili sa jej aj žiaci 1. stupňa našej školy. Naša Jarná kampaň prebiehala počas celého mesiaca marec. Z dôvodu prerušenia vyučovania sme aktivitu začali v škole už začiatkom marca, pokračovali sme doma a dokončili sme ju koncom apríla.

 

Ešte začiatkom marca sme so žiakmi diskutovali na tému Klimatické zmeny na triednických hodinách. Prebrali sme príčiny, prejavy, dôsledky a navrhovali sme, ako môžeme zmierniť vplyv človeka na zmenu klímy. Napríklad: recyklácia vody a využívanie zrážkovej a odpadovej vody, využívanie veterných turbín, solárnych panelov, biopalív a tak ďalej... Naše návrhy a postoje k tejto téme sme preniesli do pohľadníc. Pôvodne sme zo všetkých pohľadníc plánovali urobiť reálnu výstavu. Pohľadnice nemáme, usilovní žiaci pohľadnice posielali svojim tr. učiteľkám ako fotografie a tie ich následne preposlali p. uč. Čepovej, ktorá koordinovala túto aktivitu v našej škole. Môžete si pozrieť celú kolekciu prác žiakov 1. stupňa – všetky práce sú na jednom mieste na tejto stránke: https://dotstorming.com/b/5bf8491c55b62f55278be108

Keď kliknete na uvedený odkaz a ak tu napíšete svoje meno (vpravo hore + klik na Join), môžete hlasovať za tri obrázky, ktoré podľa vás najviac vystihujú tému Klimatické zmeny. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa zapojili a ich  pani učiteľkám:

1.A - p. uč. Hudáčeková, 1.B - p.uč. Vojtková, 2.A - p. uč. Závodská, 2.B - p. uč. Bacáková, 3.A - p. uč. Čepová, 3.B - p. uč. Kucerová, 3.C - p. uč. Karabinčíková, 4.A - p. uč. Luksajová, 4.B - p. uč. Bačovčinová, 4.C - p. uč. Antalová a 4.D - p. uč. Cerulová.

Rovnakú aktivitu realizovala aj partnerská škola ZŠ Komenského z Trutnova, ktorá realizuje so žiakmi našej školy projekt Erasmus+KA2: Malí programátori.

Prečítané 1165 krát