Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 01 apríl 2021 07:12

Cesta od Tatier k Dunaju - kvízy štvrtákov

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Informačné a komunikačné technológie majú vo vyučovacom procese svoje nezastupiteľné miesto. Ich význam a využitie sa naplno prejavili v súčasnosti, v období pandémie a dištančného vzdelávania žiakov základných škôl. Pri dosahovaní výsledkov sa stále väčší dôraz sa kladie na to, aby žiak vedel informácie vyhľadať, spracovať, vyhodnotiť a vhodne prezentovať.

Je preto nevyhnutné, aby sa aj učitelia oboznamovali so súčasnými trendmi IKT. Môžu si tak spestriť svoju prácu, získať pozornosť svojich žiakov a dať im možnosť spracovať danú tému stále novým, pre žiakov pútavým spôsobom. Jednou z možností je využívanie aplikácií Google Disku.

Google Disk je ukladací priestor, ktorý umožňuje využívať rôzne aplikácie. Pre učiteľa je výhodné využívanie aplikácie Formulár, pomocou ktorej možno vytvárať interaktívne testy alebo dotazníky. Jedinou podmienkou je prístup na internet a pri tvorbe testov je dôležité aj vytvorenie účtu na Google. Pomocou tejto aplikácie je možné vytvoriť nový interaktívny test s otázkami a rôznymi typmi odpovedí. Pre publikáciu testu sa využíva jeho internetový odkaz (URL adresa). Učiteľ ho môže poslať žiakom na e-mail, sociálne siete, príp. ho môže napísať na tabuľu. Testy sa dajú realizovať v škole alebo doma – počas dištančného vzdelávania.

Tieto testy sa naučili vytvárať aj žiaci 4.A. Pripravili si opakovanie učiva z vlastivedy – spracovali tému: Cesta od Tatier k Dunaju. Po vytvorení ich zdieľali v Google Classroom a vzájomne riešili. Pri ich tvorbe si zopakovali dané učivo a vytvorili užitočnú pomôcku pre spolužiakov a učiteľov.

Ninka Žilinská:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1EcbW5F1oTFQtBOU--0h5ncyHRLnw8ZIo9eVb-RFvbgPqNA/viewform

Alexander Kriška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxeBnVs3XyXWh-lMcZGq3fcnhMlx9YuZT4O217WhB2IX25Cw/viewform

Nicolas Ferko:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc6tLJz6tB5yCVKz2byWNWG5VtwzR0TMUOtwyJdx77c9ipLQ/viewform

Lukáš Blaha:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDWbaTQSXH8XKIE_ZJHBWDS6RyR4YJvrxRIhWKbrsaP-6gvQ/viewform

Tamara Bordáčová:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvVzOLI48Ggo01ioW6WT--q8pwecRdgyAOy6qkURUI7o0BjQ/viewform

Jerguš Hennel:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiqfAyxmqTCL59_r0by4LxwNDc3yu-YSteZ_c4fSF0IRsMBw/viewform

Ján Rusinko:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZubEkdCJKptdlI25EXrtybAGwHpCsC06Xc1GieUejDyEr9Q/viewform

Martin Lepót:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoKnPyvEnbytu8tO6QKUA8Xs2crLC1HrgbPVes23UhI9rq8g/viewform  

Oliver Števčík:

https://docs.google.com/forms/d/1v7-ucCh9bY3GyqUeBChK2iLQKsAj8Sc-LOliFcNuj0M/viewform?edit_requested=true

Noemi Daňová:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAbEyXVsDT00-qxjRWxQb7F37fyfAt3iFopI_YtqGeok8Hpg/viewform

Linda Baľová:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2QBiIoIeFXgSnvGi5BUyufd_c1CUeYtlTKhyLPmsM8sWP0g/viewform

 

Prečítané 3030 krát