Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Nataša Coraničová

Mgr. Nataša Coraničová

nedeľa, 09 júl 2023 19:54

Vojna očami mladých

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom zorganizoval výtvarnú súťaž Vojna očami mladých.

štvrtok, 25 máj 2023 09:04

Výtvarný workshop v SZUŠ Via Arto

Žiaci 5. a 6. ročníkov sa zúčastnili od 16.5. do 25. 5. 2023 v rámci výtvarnej výchovy Workshopu na SZUŠ Via Arto na Laboreckej ulici 66 v Humennom.

piatok, 28 apríl 2023 08:38

Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom vyhlásila 38. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.

nedeľa, 03 júl 2022 07:53

Vojna očami mladých

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom zorganizoval výtvarnú súťaž Vojna očami mladých. Žiaci našej školy sa zapojili do tejto súťaže.

pondelok, 25 apríl 2022 17:58

Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom vyhlásila 37. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Žiaci našej školy sa zapojili do tejto súťaže.