Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 04 máj 2023 12:54

Štúrov Zvolen

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

3. mája 2023 v priestoroch nášho kaštieľa prebehlo okresné kolo rétorickej súťaže – Štúrov Zvolen.

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálnokomunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.
Do okresnej súťaže postupuje školou nominovaný jeden súťažiaci v danej kategórii. Texty môžu byť prednášané nasledovnými spôsobmi: - spamäti - podľa stručných poznámok – improvizovane.
Našu školu v 1. kategórii (4.- 6. roč. ) reprezentoval Alexander Kriško (6.A)
2. kategóriu (7.- 9. roč. ) reprezentovala Karin Mária Stanovčáková (7.B)
Počas súťaže predviedli svoje rétorické umenie a Karin Mária Stanovčáková, ktorá bola nováčikom v tejto súťaži, si odniesla 1. miesto – srdečne gratulujeme – nech jej to aj naďalej dobre ,,  reční “ .

Prečítané 210 krát