Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 01 február 2023 11:12

Úspešný polrok slovenčinárov

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

A je za nami polročná práca. Polročné výsledky, ktoré určite mnohých z nás potešili.

Aj v rámci slovenského jazyka a literatúry v tomto polroku prebiehali súťaže a olympiáda v SJL.  Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa na súťaže pripravovali, zúčastnili a boli aj úspešní.
V mesiaci október prebiehala olympiáda v SJL – C kategória pre 8. a 9. roč.. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov.
1. miesto – Katarína Morvaiová (9.B ), 2. miesto Ria Karafová (9.A), 3. miesto – Petra Chomová (9.B).
Katarína Morvaiová nás reprezentovala na okresnom kole, kde sa umiestnila na peknom 3. mieste.
Srdečne blahoželáme.
16. januára 2023 sa uskutočnilo v priestoroch školskej knižnice školské kolo Šalianskeho Maťka – recitácia slovenských povestí. Súťažilo sa v troch kategóriách.
1. kategória  (2.-3. roč.)
1. miesto – Evka Vojtková (2.A), 2. miesto – Sebastián Makara (2.A), 3. miesto – Matúš Gavaľa (2.A) a Dominika Bažiková (3.B) a čestné uznanie si vyrecitovali Hanka Mantičová a Lea Zjanová (3.B)
2. kategória (4. -5. roč.)
1. miesto – Laura Uhrinová (5.A), 2. miesto – Michael Adam Demčák (5.A), 3. miesto – Ján Stretávsky (4.C), Karin Timková a Tamara Lea Lattová (5.B)
3. kategória (6.- 7. roč. )
1. miesto – Nela Čornaničová (6.B), 2. miesto – Jana Dolná (7.A) 3. miest - Nella Adameková (6.B)
Srdečne blahoželáme, a o to viac , pretože víťazi školských kôl si aj na okresnom kole vyrecitovali krásne umiestnenia : Evka Vojtková – 1. miesto a bude náš okres reprezentovať na krajskom kole.  Laura Uhrinová a Nela Čornaničová sa umiestnili na 3. mieste každá vo svojej kategórii.
Veľmi sa tešíme z týchto úspechov našich žiakov a tešíme sa ďalšiu spoluprácu.

Prečítané 722 krát
Viac z tejto kategórie: Ručne písaný valentínsky list »