Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 25 jún 2021 13:09

1.a 3. miesto v súťaži Čitateľský oriešok

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dievčatá zo 4.A triedy získali v celoslovenskej čitateľskej súťaži popredné umiestnenia - Ninka Žilinská 1. miesto v kategórii Ocenenie verejnosti a Linda Baľová 3. miesto v kategórii Ocenenie vydavateľstva RAABE.  Žiačkam našej školy srdečne blahoželáme.

 Žiaci 1. stupňa základných škôl na Slovensku sa mohli aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 7. V tomto školskom roku sa prihlásilo vyše 25 000 žiakov z 587 škôl. Súťaž patrí medzi tie, ktoré rozvíjajú u žiakov čítanie s porozumením, prácu s textom, ale takisto aj ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov. A ako prebieha? Žiaci na prvom stupni čítajú dva príbehy a následne odpovedajú na otázky - či prečítanému textu aj porozumeli. V ďalšom kroku majú za úlohu spojiť dva prečítané príbehy do jednej jedinej výtvarnej práce. 

Najväčšiu súťaž, ktorá rozvíja u žiakov čítanie s porozumením, opäť prinieslo do slovenských škôl odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko. Tvárou tohto ročníka súťaže sa stal obľúbený herec Juraj Kemka.

Prečítané 852 krát