Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 13 november 2016 22:25

Štvrták Ján Katkovčin získal 1. miesto za vlastnú literárnu tvorbu

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Žiak 4.A triedy získal krásne 1. miesto v celoslovenskej súťaži Škultétyho rečňovanky v kategórii próza. Janíkovu tvorbu, ako aj práce jeho spolužiakov , prihlásila pani učiteľka Mgr. Ivana Čepová do tejto súťaže ešte koncom školského roka. A porotu zaujali práve básničky Janka Katkovčina.

Slávnostné vyhodnotenie XXV. ročníka  celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe pod názvom Škultétyho rečňovanky sa uskutočnilo v dňoch 4. – 5. novembra 2016. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša v Obradnej sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši a v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Okrem slávnostného vyhodnotenia spojeného s odovzdaním vecných cien primátorom mesta, čakal všetkých prítomných pekný program. Stretnutie ocenených s odbornou porotou v čitárni knižnice, „Večerné dišputy“ - tvorivá dielňa mladých autorov s členmi odbornej poroty a spisovateľmi v čitárni knižnice, literárny večer s autorským čítaním, alebo prehliadka expozícií literárneho múzea Kaštieľa Imricha Madácha v Dolnej Strehovej.

Janíkovi srdečne blahoželáme a tu sú jeho ocenené práce:

 Sníček


Keď sa viečka zatvárajú, tak si poviem: chcem už spať,

mamička mi ihneď príde na dobrú noc pusu dať.

Povedať mi rozprávočku a zaželať dobrú noc,

anjeliček ty môj strážny, buď mi stále na pomoc.


Keď spím veľa sníčkov snívam,

pokojný vraj vtedy bývam.

Keď spím tak som veľmi rád,

že sa môžem vo sne hrať.


Hrávam sa na naháňačku

hľadám v noci čiernu mačku.

Hľadám ja aj mesiačik,

vysadnem si na mráčik.

 

Keď vstávam je ráno skoré

a o piatej už som hore.

Do školy sa ráno chystám,

od radosti už aj výskam.


 

 

Prechádzka farmou

 

Priletela koza,

ktorá zbehla z voza.

Ten voz ťahal býk,

nevidel ho nik.


Koník skáče cupi, lupi,

drgol babke do chalupy.

Chalupa sa kýva,

babka ruky dvíha.


Dunčo v búde chrápe,

nič z toho nechápe.

Nevie kedy zaspal,

kedy chaos nastal.


Ovce sa vraj  hádajú

a dážď predpovedajú.

Hrajú sa na veštice,

dážď zasiahne Dechtice.


V rybníčku sú žaby,

prajú si vraj aby,

V noci dosť pršalo,

by sa im dobre kvákalo.


Rybky v akváriu,

žijú, jedia ,pijú.

Spávajú po stojačky,

boja sa len mačky.


Svinky sa vraj váľajú,

nikdy sa nehádajú.

Majú radi svoje blato,

dali by aj zlato za to.


Na farme to takto chodí,

každému sa dobre vodí.

Navštívte hneď farmu túto,

dnes vám nič nebude ľúto.
Osmijanko

 

Osmijanko, Osmijanko,

stále pije teplé Granko.

Vyzerá sťa osmička,

jeho múdra hlavička.


Jeho múdra hlavička,

rozprávočky vymýšľa,

Chodila vraj po svete,

ba aj domov prišla, viete?


Má on psíka Osmidunča,

je to verný kamarát.

Zažili aj dobrodružstvá

a vždy sa chcú spolu hrať.


Ján Katkovčin, 3.A, 8 rokov

Prečítané 1325 krát