Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Katarína Poláková

Mgr. Katarína Poláková

pondelok, 20 november 2023 12:09

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Aj tento rok sme sa s našimi žiakmi zúčastnili na divadelných predstaveniach v anglickom jazyku. Divadelné centrum z Martina k nám zavítalo s novými hrami plnými veselých momentov a vďaka nim sme mali možnosť okúsiť aj inú formu učenia, než na akú sme pri výučbe cudzích jazykov zvyknutí.

piatok, 20 október 2023 10:50

Have Fun! - prespávačka 5.C

Po minuloročnom úspechu akcie Let´s Play Night sme sa aj tento rok rozhodli túto milú akciu zopakovať.

štvrtok, 05 október 2023 11:58

Podporme naše žiačky

V rámci Európskeho dňa jazykov sme na hodinách anglického jazyka tvorili, kreslili, lepili... Výsledkom nášho úsilia sú práce našich žiačok, ktoré pri ich tvorbe uplatnili nielen svoje jazykové zručnosti, ale aj výtvarné cítenie. Práce sú zaradené do súťaže EDJ Motýle - EDL Butterflies.

streda, 13 september 2023 05:58

Dni mesta Humenné s piatakmi

Pri príležitosti tohtoročných osláv nášho mesta sme s našimi piatakmi navštívili Vihorlatskú hvezdáreň, kde sme sa zúčastnili zaujímavej a obohacujúcej edukačnej prednášky o Svetelnom znečistení Zeme.

piatok, 16 jún 2023 09:07

Jozefova studnička s 8.C

Napriek tomu, že Jozefova studnička sa nachádza v pomerne blízkom okolí, mnohí z nás toto miesto nepoznajú.

Sme veľmi radi, že naši žiaci mali možnosť zúčastniť sa milých divadelných predstavení v angličtine. Učenie sa cudzieho jazyka sme tak spestrili ďalšou zážitkovou formou.

štvrtok, 04 máj 2023 09:35

3. máj – Svetový deň Slnka

Na mnohé skutočnosti okolo nás sme si zvykli už natoľko, že ich považujeme za samozrejmosť. Aj preto sa OSN v roku 1994 rozhodla pre Svetový deň Slnka. Tento deň je určený nielen na pripomenutie si významu a dôležitosti Slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia.

piatok, 28 apríl 2023 10:49

Naše absolventky opäť u nás

Súčasné maturantky, naše bývalé žiačky, Diana D. a Nina S., sa k nám po rokoch opäť vrátili. Nie ako žiačky, ale v pozícii vyučujúcich. Dostali priestor vyskúšať si učenie anglického jazyka v rôznych triedach.

štvrtok, 16 február 2023 11:51

Ďakujeme!

V 8.C sme si na triednickú hodinu pozvali nepedagogických zamestnancov našej školy – mzdovú účtovníčku, vedúcu školskej jedálne, pani upratovačku a pána školníka.

utorok, 31 január 2023 10:47

24. január – Svetový deň vzdelávania

Vedeli ste, že 258 miliónov detí nemá prístup k vzdelávaniu? Žiaľ, právo vzdelávať sa nie je dopriate každému dieťaťu.

Strana 1 z 2