Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 10 apríl 2024 09:15

S knihou nie si sám

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Každý rok v školskej knižnici počas marcových a aprílových dní prebiehajú akcie, ktorých úlohou je motivovovať detí, aby si uvedomili potrebu čítania a hlavne, že s knihou nie sú samy.

V tomto školkom roku sme sa viac zamerali na encyklopédie, pretože aj tie sú súčasťou knižníc a veľa sa z nich dozvieme. Žiaci 8. A - Jana Dolná, Teo Jarina, Radoslav Kurila,  Šimon Šajtár si teda pripravili pre žiakov ŠKD prezentáciu a v nej aj kvíz na mnohé témy, ktoré môžeme nájsť v encyklopédiách. A tak sa žiaci poučili o ľudskom tele, hudobných nástrojoch, astromómii a na záver spoznali modernú technológiu. Zasúťažili si a overili si svoje znalosti z daných tém.

Prečítané 160 krát