Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 01 november 2023 19:19

Spolupráca žiakov 1.A a 7.A triedy

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Logická česká olympiáda je súťaž organizovaná Mensou Českej republiky

založená na logických úlohách, ktorých riešenie vyžaduje samostatný a kreatívny prístup. Nerozhodujú tu naučené znalosti, ale schopnosť samostatného uvažovania a pohotového rozhodovania. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci 1.A triedy. Čítať ešte nevedia, ale vymysleli, ako olympiádu vyriešiť. Na pomoc si pozvali žiakov 7.A triedy pod vedením pani uč. Sukeľovej.  Vytvorili si dvojice: prvák  - siedmak a po registrácií začali súťažiť. Starší žiaci im čítali úlohy a mladší, ako vedeli, tak odpovedali. Táto spolupráca a stretnutie starších a mladších žiakov vytvorila nové priateľstvá, viedla k rešpektu, dôvere a  ochote navzájom si pomáhať. Veľmi sa tomu tešíme. V novembri opäť budú prváci potrebovať pomoc pri riešení súťaže  iBobor. Veríme, že siedmaci ich pomoc neodmietnu.

Prečítané 304 krát