Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 25 október 2023 19:31

EU Code Week 2023

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V rámci Európskeho týždňa kódovania 2023 sme v dňoch od 7. do 22. októbra v našej škole zrealizovali aktivitu pod názvom Programovanie hrou. Žiaci využili rôzne webstránky, aplikácie, rôzne programovateľné stavebnice, robotické hračky, hry... a tohtoročná účasť žiakov 1. stupňa bola naozaj vysoká.

Zapojili sa tieto triedy:

1.B

Žiaci 1.B na hodine matematiky pomocou programovania lienok opakovali geometrické útvary a telesá. Na hodine prvouky sa naučili, ako sa dostať do školy, spoznávali rôzne krajiny Európy a tiež ľudské telo. Bolo to veľmi zaujímavé a prváci si to naozaj užili.

2.A

Žiaci 2.A pomocou programovacieho jazyka SCRATCH vytvárali svoje vlastné interaktívne príbehy a animácie. Učili sa kreatívne myslieť, systematicky uvažovať a spolupracovať.

2.B

Lienky Blue Bot zaujali žiakov 2.B. Hravou formou si zopakovali pojmy z geometrie a venovali sa tvorbe príbehov pomocou programovania lienok.

2.C

Základy programovania, tvorba príbehov a animácií v programe Scratch junior zas zaujala žiakov 2.C. Bola to pre nich nová zaujímavá skúsenosť.

2.D

Geometrické tvary a telesá si zopakovali žiaci 2.D pomocou lienok Blue Bot. Žiaci mali veľkú radosť aj z vymýšľania príbehov pomocou obrázkov, ktoré im predstavili lienky.

3.A

Žiaci 3.A si vyskúšali zaujímavé úlohy Galaxiády s vesmírnou tematikou. Žiaci kódovali, zbierali rôzne nálepky a pani učiteľka mala možnosť sledovať ich progres. Tretiakom počas tohto týždňa ešte zostal čas na obľúbenú hru Scottie go!, v ktorej plnenia ďalšie výzvy obľúbenej postavičky a zvládli aj náročné úlohy kódovania KURZU B na Code.org. Oboznámili sa tiež s kreslením 3D objektov v programe Tinkercad a venovali sa 3D tlači.

3.B

V rámci EU Code Week sa žiaci 3.B zaregistrovali na stránke GalaxyCodr, kde sa zábavným spôsobom učili základné princípy programovania. Postupne prechádzali od jednoduchých príkazov po zložitejšie. Kódovali aj na Code.org.

3.D, 4.C

Žiaci týchto tried kódovali v GalaxyCodr. V úvode sa  zaregistrovali. Následne začali  objavovať planéty pomocou interaktívnej vzdelávacej hry, pričom zábavným spôsobom využili algoritmické myslenie a naučili sa základné princípy programovania. Na INF kódovali aj na stránke Code.org a programovali aj na VYV - pixelové  obrázky.

4.A

Žiaci 4.A počas tohto týždňa programovali obľúbenú postavičku hry Scottie Go! Oboznámili sa s kreslením 3D objektov v programe Tinkercad a venovali sa 3D tlači.

Prečítané 514 krát