Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 08 apríl 2021 18:42

Wordwall

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Wordwall je nový digitálny nástroj, ktorý prináša jednoduchý spôsob, ako vytvoriť výukové zdroje. Na online vyučovacích hodinách s ním pracujú aj žiaci 4.A. Učivo si buď precvičujú prostredníctvom už vytvorených cvičení, alebo vytvárajú svoje vlastné.

Ak chcete žiakov motivovať a zaujať stále novým digitálnym nástrojom, Wordwall je veľmi dobré miesto, kde začať. Vytvorenie cvičenia je naozaj jednoduché. Vyberiete si šablónu, vytvoríte cvičenie a zdieľate obsah, alebo si dané cvičenie vytlačíte. Pomocou šablón môžete vytvárať známe typy aktivít, ako sú výber z viacerých možností, zoskupovanie,  párovanie, alebo zložitejšie hry a kvízy.

Cvičenia, ktoré štvrtáci vytvorili počas online vzdelávania :

Alexander Kriška: Literárne pojmy : https://wordwall.net/cs/resource/12975462

Jerguš Hennel: Matematika mix J : https://wordwall.net/cs/resource/12976248 

Linda Baľová: ANJ – Go, Play, Do: https://wordwall.net/cs/resource/13677715

Nicolas Ferko, 4.A: MAT : https://wordwall.net/resource/12975759

Linda Baľová: SJL - Rod, číslo, pád, vzor, vybrané slová: https://wordwall.net/cs/resource/13092837

Martin Lepót: Matematika : https://wordwall.net/cs/resource/12976140

Oliver Števčík: VLA – opakovanie https://wordwall.net/resource/13779684/untitled2

Lukáš Blaha: Pojmy z Literatúry : https://wordwall.net/cs/resource/12975854

Lukáš Blaha: Anj – There is/There are: https://wordwall.net/cs/resource/13618801

Oliver Števčík: Matematika – 4. ročník:  https://wordwall.net/cs/resource/12975853

Martin Lepót: ANJ – There is/There are: https://wordwall.net/play/13649/277/513

Nina Žilinská: There is/There are (Animals): https://wordwall.net/cs/resource/13620097

Jerguš Hennel: ANJ (nájdite správne dvojice): https://wordwall.net/cs/resource/13693608

Ján Rusinko:  Mat – pre tretiakov: https://wordwall.net/cs/resource/12975321

Ján Rusinko: ANJ – Countries and Nationalities: https://wordwall.net/resource/13746316

 

Prečítané 1993 krát