Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Adela Bačovčinová

Mgr. Adela Bačovčinová

streda, 21 jún 2023 13:00

Výlet tretiakov v Starej Ľubovni

Dňa 13.06. 2023 sa žiaci tretieho ročníka (triedy 3.B a 3.C) zúčastnili školského výletu v Starej Ľubovni.

streda, 17 máj 2023 09:28

Archeopark Hanušovce

Žiaci tretieho ročníka cestovali v čase. Ako je možné?

štvrtok, 16 jún 2022 06:13

Besiedka v 2.B

Pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov si žiaci 2.B triedy pripravili pre svojich rodičov krásny program básničiek, pesničiek a tančekov.

pondelok, 23 máj 2022 18:31

Pohľadnice pre mamičky

Kedy ste naposledy dostali pohľadnicu do poštovej schránky?

Žiaci 2.B triedy si v rámci farebného týždňa zdravia vytvorili srdcové puzzle.

Pohľad na dieťa, keď si vezme do rúk svoj vlastný výrobok a v tvári má výraz radosti a úžasu je neopísateľný.

utorok, 05 november 2019 08:35

Halloween v 4.B

Deň pred jesennými prázdninami si žiaci 4.B triedy spestrili Halloweenom.

Žiaci 4. ročníka sa v rámci predmetu Prírodoveda zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.

pondelok, 07 október 2019 05:42

ETŠ - Zumba

Európsky týždeň športu začal pre žiakov našej školy hodinou Zumby, ktorú viedla skvelá inštruktorka Nika.

pondelok, 23 september 2019 06:08

ERASMUS+ Malta

V dňoch 15.7. – 26.7. 2019 sa pani učiteľka 1. stupňa Mgr. Adela Bačovčinová vďaka projektu Erasmus+ zúčastnila kurzu „Practical Methodology & ICT Tools for CLIL“ na ostrove Malta.

Strana 1 z 2