Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 24 jún 2018 13:12

Projekt „Malá finančná akadémia“ žiakov 3.B

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Žiaci 3.B triedy sa  zapojili do projektu „Malá finančná akadémia“, ktorý pripravila nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou Agemsoft, a. s.

Žiaci sa rozdelili do pracovných tímov a spoločne si vybrali názov mestskej časti, ktorú mali postaviť. V každom tíme bol bankár, ktorý sa staral o finančné záležitosti mestskej časti, novinár, ktorý zapisoval dôležité udalosti a architekti sa starali o budovanie mestskej časti. Vytvorili sme vlastnú menu - KOZMISY s logom nášho mesta. Peniaze žiaci získavali za rôzne aktivity, pomoc spolužiakom, za prípravu na vyučovanie, vedomosti a  neskôr za  vzdelávacie aktivity k finančnej gramotnosti a za individuálnu a skupinovú prácu v projekte. Žiacke tímy si za peniaze kupovali papierové makety budov a stavali vlastnú mestskú časť. Podarilo sa. Tri týždne žiaci so zápalom na projekte pracovali, zodpovedne pristupovali a čo je na tom najkrajšie, vždy sa tešili. Ďakujem mojim žiakom za úžasne odvedenú prácu.

Prečítané 864 krát