Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 26 jún 2017 21:36

Beseda s lesnými pedagógmi

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Koncom mesiaca máj sa žiaci tried 1.C, 1.D, 3.B a 3.C zúčastnili besedy s lesnými pedagógmi v parku pri kaštieli, kde sa veľa dozvedeli o práci lesníkov, spoznali význam a funkciu lesa a rôzne zaujímavosti o prírode.
Formou didaktických hier deti spoznávali voľne žijúce živočíchy, vyskúšali si, ako sa cítia zvieratá, ktoré sa ocitnú v cestnej premávke, ako a prečo sú prispôsobené životnému prostrediu, v ktorom žijú. Naučili sa vnímať prírodu nie len zrakom, ale aj sluchom, hmatom a čuchom. Najpríťažlivejšou aktivitou bola streľba na padací terč zo vzduchovej zbrane, kedy sa žiakom veľmi dobre darilo. Naša vďaka patrí lesným pedagógom z OZ Vranov nad Topľou, Lesy SR š. p., za ich zaujímavé a aktivity a prácu, čoho dôkazom bolo veľké nadšenie žiakov a záujem o besedu aj ďalších tried našej školy.
Prečítané 1244 krát