Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Iveta Janíková

Mgr. Iveta Janíková

Poďme opäť naštartovať burzu kníh pod názvom – Daruj knihu.

piatok, 03 marec 2023 09:06

My už vieme čítať

Každý školský rok o takomto čase naši malí prváci prichádzajú sa zoznámiť so školskou knižnicou.Prečo?

streda, 01 február 2023 11:12

Úspešný polrok slovenčinárov

A je za nami polročná práca. Polročné výsledky, ktoré určite mnohých z nás potešili.

Tak ako každý rok aj tento rok žiaci 6. A triedy pracovali na spoločnej ročníkovej práci.

piatok, 13 máj 2022 06:27

Slávik Slovenska 2022

2.mája 2022 sme sa po dvojročnej nútenej prestávke opäť rozospievali. Učebňou HUV sa niesla krása slovenských ľudových piesní.

Dňa 29.4.2022 sa v  Koncertnej sále Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnila regionálna súťaž detského hudobného folklóru 2022.

štvrtok, 28 apríl 2022 10:28

Farebný týždeň zdravia - Deň narcisov

Žiaci 6. A triedy počas farebného týždňa zdravia pracovali na tvorivej aktivite a vybrali si žltý deň - Deň narcisov.

štvrtok, 28 apríl 2022 10:12

"Daruj knihu" - burza kníh

Po dvoch rokoch, počas ktorých nás zastavila prebiehajúca pandémia, sme opäť naštartovali burzu kníh pod názvom – Daruj knihu.

štvrtok, 28 apríl 2022 10:03

Hviezdoslavov Kubín

3. marec 2022 patril umeleckému slovu.

utorok, 22 marec 2022 13:11

Už sme čitateľmi školskej knižnice

Aj v tomto školskom roku sa naši prváci tešili na chvíľu, kedy sa stanú čitateľmi školskej knižnice.

Strana 3 z 11