Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

štvrtok, 16 jún 2016 07:22

Finišujeme s projektom Nadácie Orange

Pedagógovia našej školy skvalitňujú vyučovací proces rôznymi novými metódami vzdelávania použitím najmodernejších IKT prostriedkov. Tie škola získava najmä účasťou a aktívnym zapojením pedagógov do európskych vzdelávacích projektov pre učiteľov, ktoré sú zamerané napr. na aktivizujúce, či inovatívne metódy vzdelávania pomocou IKT.
sobota, 04 jún 2016 05:50

Spoznávame krásy Tatier - 5. diel

Posledný deň nášho pobytu v škole v prírode v Tatranskej Lomnici sa niesol v znamení balenia kufrov už od rána.
štvrtok, 02 jún 2016 20:37

Spoznávame krásy Tatier - 4. diel

Dnešný deň, resp. počasie v Tatrách nás veľmi nepotešilo. Od rána bolo oblačno, ale aj napriek tomu sme sa odhodlali zdolať trasu z Tatranskej Polianky na Sliezky dom.
streda, 01 jún 2016 21:07

Spoznávame krásy Tatier - 3. diel

Okrem spoznávania ďalších plies a tatranských štítov sme dnes na vlastnej koži okúsili aj nevyspytateľné počasie v horách, na ktoré musíme byť ako turisti vždy pripravení!!!
streda, 01 jún 2016 20:56

Spoznávame krásy Tatier - 2. diel

Zobudili sme sa do krásného slnečného dňa. Po raňajkách sme si zbalili veci do ruksakov a šli spoznávať krásy našich Tatier.
utorok, 31 máj 2016 19:35

Spoznávame krásy Tatier - 1. diel

Od 30.5.2016 do 03.06.2016 sme začali spoznávať krásy slovenských veľhôr počas školy v prírode.
utorok, 24 máj 2016 20:28

Our best school lunch

Tvorba projektov ako samostatný vyučovací predmet sa našej škole vyučuje už štvrtý rok. Zavedenie uvedeného predmetu do výučby predstavuje reflexiu na súčasné požiadavky trhu, ktoré sú založené na projektovaní v zmysle jeho chápania ako významného spoločenského nástroja pre uplatňovanie teoretických nápadov, myšlienok a vízií do reálneho života. Uvedený predmet zjednocuje teoretické poznatky získané z viacerých vyučovacích predmetov a v rámci praktickej realizácie umožňuje ich aplikáciu pri riešení problémových úloh.
piatok, 13 máj 2016 09:29

Úspech našej bývalej žiacky

Po úspechu nášho bývalého žiaka Matúša Fedorčáka sa opäť môžeme pochváliť úspechom našej ďalšej absolventky Laury Polovkovej.

piatok, 13 máj 2016 09:08

Take your iPad and learn

“Take your iPad and learn” bol ročníkový projekt žiakov 7. ročníka v rámci predmetu Tvorba projektov. Táto téma bola natoľko rôznorodá, že spojila predmety Dejepis, Regionálna výchova, Informatika a Anglický jazyk do jedného celku.
utorok, 23 jún 2015 10:29

Take your iPad and learn

Je názov etwinningového projektu, v ktorom hlavným cieľom je výmena informácií o minulosti, prítomnosti a budúcnosti mesta, v ktorom žijeme z pohľadu žiakov.

Strana 23 z 24