Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 28 január 2018 08:12

Deň narcisov 2009

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Tohtoročný v poradí už 13. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil 17. apríla 2009. Po štyri predošlé školské roky sme sa aj my žiaci a učitelia našej školy pripojili k myšlienkam Ligy proti rakovine pomáhať a organizovali sme finančné zbierky.

Výsledné sumy 5 113,- Sk (2005) , 5 740, - Sk (2006 ), 5 800,- (2007) a 10 382,-Sk (2008) dokazujú, že vieme vyjadriť solidaritu so všetkými, ktorí s týmto ochorením zápasia. V tomto roku sa dobrovoľná finančná zbierka uskutočnila na prvých dvoch vyučovacích hodinách a pokračovala na hlavnom námestí nášho mesta. Všetkým, ktorí prispeli srdečne ďakujeme, pretože sa počas tejto akcie vyzbieralo rekordných 650,57 € (19 599,-Sk). Aká bola samotná príprava na Deň narcisov a ako to celé vyzeralo v spomínaný deň prezrádza fotogaléria so stručným popisom.

Dňa 15.4.2009 (streda) sa v priestoroch ŠJ uskutočnila Tvorivá dielňa zameraná na tvorivé využitie a spracovanie odpadového materiálu. Zúčastnili sa jej žiaci 4.-6.ročníkov a skupina žiakov z 8.ročníka. Títo žiaci počas dvoch hodín dokázali vyrobiť zo zbytkov látok farebné obrázky, z toaletných papierov pestré kvety, z krepových papierov narcisy, z cestovín náramky, z jogurtových obalov kvety a mnoho iných pekných drobností, ktoré ponúkali v meste za symbolické ceny. Žiaci pracovali pod vedením p.uč.Čepovej, Vatahovej, Bačovinovej, Niskáčovej a Balogovej.

Spolu so súkromnou umeleckou školou Múza sme sa podieľali na príprave a organizácii benefičného koncertu – maratón hudby, tanca a farieb. Našu školu reprezentoval tanečný krúžok Flame pod vedením p.uč.Vatahovej. Predstavili sa tromi choreografiami. Zuzana a Saša choreografiou Now or never (Teraz alebo nikdy), deviatačky About me & you ( O tebe a o mne) a spolu s dievčatami 6.a 7.ročníka choreografiou At the party. Spevácky krúžok Sláviček p.uč.Padovej zaspieval zmes ľudových piesní a spevácke duo Katky a Simonky okrem pekného spevu bolo obohatené tanečnými prvkami.

Výtvarný krúžok Pestráčik p.uč.Čepovej a skupina vybraných žiakov z 2.stupňa tému šťastie, rodina, zdravie, vzťah k zvieratkám... výtvarne zachytili do veľkých lupienkov narcisov, ktoré mali predkreslené na baliacich papieroch. Takto vyjadrili svoj postoj k problematike boja proti rakovine. Výstavka prác bola niekoľko dní inštalovaná na sklách OD Coop Jednota ktorú s úžasom obdivovali občania, ale aj návštevníci nášho mesta.

2. ročník fenefičného koncertu podporil aj p.uč.Oľha so svojou triedou 3.B, ktorá kreslila farebnými kriedami na asfalt. Nechýbal ani narcis - kvietok jari a nádeje o ktorom je známe, že je to len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu!

Prečítané 831 krát