Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 28 január 2018 07:43

Divadelný máj

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

So slnečným májom prichádza do života človeka nová radosť, mocná chuť všetko začať odznova, žiarivý ohník do očí, sladký spev i nové lásky. A s nimi aj nový a dobrý nápad spisovateľky Viery Čurmovej zrealizovať v jeden májový deň slávnosť hovoreného slova, ľudovej rozprávky a detskej divadelnej hry.

Podarilo sa. 19. mája 2009 sa v Centre voľného času zišlo mnoho nadšencov z humenských škôl, medzi nimi aj žiaci 1. i 2. stupňa našej školy, ktorí sa ukázali ako dobrí rétori, herci, ale aj poslucháči a diváci. Z každej tváre bolo cítiť radosť, uvoľnenosť, dobrý pocit z toho, že niečo dokážu , že majú čo ukázať, že sa môžu prezentovať /aj pred rodičmi, ktorých si tam mnohí pozvali/. Najzaujímavejším hosťom bol pán Banáš, ktorý s gitarou deti pobavil po tom, keď vyslovil údiv nad ich hereckými výkonmi a nad prácou učiteľov s deťmi. Obidve skupiny žiakov literárno – dramatického krúžku, ktorý pracuje pod vedením p. uč. Onduškovej, boli zadelené v hodnotení do strieborného pásma a s darčekmi v rukách uvažovali nad tým, čo pripravia na budúci rok.

Text k fotografiám: Pán Banáš a vedúca krúžku p. uč. Ondušková medzi deťmi z krúžku.

Záber z rozprávky O dvanástich mesiačikoch. „Herci“ z rozprávky Anjel Striebrovlások

Prečítané 751 krát