Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 11 január 2018 21:12

Deň narcisov - 11. apríl 2008

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V piatok, 11. apríla 2008 bol mimoriadny deň v kalendári. Bol to deň, kedy všetci ľudia na celom Slovensku si viac uvedomovali cenu života – ľudského života a cenu zdravia. Dobrovoľnou finančnou zbierkou tak prispievali na konto Ligy proti rakovine.

Narcis – žltučký kvet – symbol nového života, symbol jari tak mali mnohí z nás pripnutý na odeve čím vyjadrovali nádej a vieru v uzdravenie mnohých ľudí zasiahnutých touto zákernou chorobou. A tak, heslo: Povedzme to kvetom vystihlo hlavnú myšlienku projektu Ligy proti rakovine. Aj naša škola sa každoročne zapája do tohto projektu. Nebolo to inak ani v tomto roku. Okrem dobrovoľnej finančnej zbierky, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej školy, zúčastnili sme sa zároveň aj benefičného koncertu, ktorý sme spolu so SZUŠ Múza pod patronátom mesta Humenné aj organizovali. Spevom, tancom, umeleckým slovom a výtvarnými kresbami na sklo, asfaltový chodník na pešej zóne sme vyjadrovali svoj postoj k danej problematike. Hneď zrána sme sa vydali do ulíc aj s nádhernými výrobkami vyrobenými z rôznych materiálov, ktoré sme ponúkali občanom nášho mesta. A veru sme mali úspech. Papierové narcisy, náhrdelníky z múky, náramky a iné drobné darčeky vyvolávali potešenie a radosť v mnohých ľuďoch, ktorí si zároveň za dobrovoľný finančný príspevok tieto darčeky odniesli so sebou. Potešenie a úžas vyvolávali aj nádherné kresby narcisov na výkladoch v pasáži v Dome služieb. Verím, že ešte aj dnes ich tam zdobia.
       Naši najmenší svoju radosť zo života vyjadrovali kriedovými kresbami na asfalt v priestoroch pešej zóny a obchodného domu Coop Jednota. Myseľ, srdce a telo potešili na pódiu pred mestským kultúrnym strediskom výkony nášho tanečného krúžku Flame, speváckeho krúžku Slávici a recitátori literárno – dramatického krúžku. Aj keď celú akciu nám trošku prekazil dážď, nič nebránilo, aby sme prežili toto dopoludnie čo najkrajšie. O tom, že tento ročník Dňa narcisov bol výnimočný, dokazuje aj suma, ktorú vyzbierala naša škola. Po iné roky sa suma pohybovala okolo 4 000.- 5 000 Sk. V tomto roku 11. apríla sme vyzbierali 10.382,- Sk. Moje veľké ďakujem patrí hlavne tým, ktorí sa priamo zúčastňovali a organizovali benefičný koncert priamo v meste.
       Ďakujem patrí: tanečnému krúžku Flame pod vedením p.uč.Vatahovej. Výtvarnému krúžku Pestráčik pod vedením p.uč.Čepovej ako aj 3.C triede. Recitátorom p.uč.Závodskej. Speváckemu krúžku Sláviček pod vedením p.uč.Petrášovskej. Žiakom, ktorí pracovali pod vedením p. uč. Niskáčovej pri prípravach Dňa narcisov a zároveň sa zúčastnili tohto dňa v meste. Triedam 9.B za maľby na sklo. 3.C, 3.B, 4.A 2.C za kriedové kresby na asfalt. Dievčatám 5.C za úspešné ponúkanie darčeko našim Humenčanom, akom aj všetkým Vám, ktorí ste v tento deň mysleli na tých, ktorí potrebujú našu pomoc.

Prečítané 740 krát