Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

No a máme tu záver nášho projektu Učíme sa s micro:bitom.
Naše hodiny informatiky si i naďalej spestrujeme BBC micro:bitmi.
Využitie micro:bitu  v edukačnom procese sme si vyskúšali aj počas online vzdelávania. BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač, vďaka ktorému dokážeme vniesť do vyučovania praktické zadania, ktoré priblížia deťom využitie digitálnych technológií nielen na hodinách informatiky, ale aj v každodennom živote.
V rámci projektu nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis: „Učíme sa s micro:bitom“   sme vyhlásili výtvarnú súťaž o Naj-logo nášho Mikrobitíka.
Do výtvarnej súťaže o Naj-logo projektu Učíme sa s micro:bitom sa zapojili žiaci 1. stupňa z takmer všetkých tried. Obrázok, ktorý získa najviac hlasov verejnosti, sa stane logom nášho projektu.
Našej škole bol udelený grant nadačné fondu Telekom pri Nadácii Pontis, vďaka ktorému rozbiehame realizáciu projektu Učíme sa s micro:bitom, do ktorého budú zapojení žiaci 1.stupňa a žiaci 5. ročníka.