Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 24 február 2013 12:20

Jaskynko pozýva na exkurziu

Napísala
V tomto roku sme ukončili enviro projekt : Dobrodružstvo s Jaskynkom. Projekt realizovalo 40 žiakov 5. až 9. roč. a 4 pedagógovia : Mgr. Jana Bačovčinová, Mgr. Reanáta  Vatahová, Mgr. Ivana Čepová a Mgr. Iveta Dzurčaninová za pomoci rodičov a za spoluúčasti pracovníkov Štátnej ochrany prírody.
streda, 28 november 2012 11:54

Jaskynko tvorí

Napísala
Jaskynko s kamarátmi bol veľmi nadšený svojimi objavmi v Belianskej jaskyni, a tak sa v októbri spoločne pustili do práce v tvorivých dielňach.
pondelok, 17 september 2012 11:51

Objavy Jaskynka

Napísala
11. 9. – 12. 9. 2012 Jaskynko so svojimi kamarátmi objavoval krásy Belianskej jaskyne. Už o 5.00 hodine ráno 11. septembra 2012 Jaskynko spolu s kamarátmi nedočkavo čakali na železničnej stanici v Humennom na odchod vlaku do Popradu.
pondelok, 17 september 2012 00:00

Dobrodružstvo s Jaskynkom

Napísala
Ľudia vzišli z prírody a odjakživa sú s ňou spätí. Naučili sa lietať v povetrí ako vtáci, potápať sa ako ryby a prenikať do tajomných krás a siení podzemia.
1. novembra 2011 si mnohí  spomínali na cintorínoch na svojich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami.
piatok, 24 február 2012 23:02

Na potulkách s Tatrankom – pexesá

Napísal
Tieto pexesá s tematikou tatranskej prírody – rastlín, plies, živočíchov, chát....robili štvrtáci na hodine informatickej výchovy.
štvrtok, 23 február 2012 22:59

Na potulkách s Tatrankom - puzzle

Napísal
Tieto puzzle vytvorili žiaci 4.B triedy na hodine informatickej výchovy v rámci enviroprojektu Na potulkách s Tatrankom.
streda, 02 november 2011 22:53

Tatranko si hľadá kamarátov

Napísal
Na to, aby bol úspešne zvládnutý a zrealizovaný projekt si musí Tatranko nájsť kamarátov, ktorí mu budú pomáhať.
pondelok, 31 október 2011 22:49

Tatranko modeluje a maľuje

Napísal
17. a 24. októbra prebehli prvé torivé dielne projektu Na potulkách s Tatrankom. 17. októbra naši tatrankáči modelovali štíty Tatier.