Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Emília Riganová

Mgr. Emília Riganová

nedeľa, 08 január 2023 17:45

Vianočný príbeh s ujom Ľubom

Každý rok v čase pred vianočnými prázdninami organizujeme pre deti ŠKD zábavné popoludnie s ujom Ľubom. Inak tomu nebolo ani tento rok.

nedeľa, 27 november 2022 19:06

Šarkaniáda v ŠKD

Aj v tomto školskom roku sme s deťmi strávili krásny deň v spoločnom púšťaní šarkanov.

nedeľa, 19 jún 2022 15:52

Zábavné popoludnie s "Ujom Ľubom"

Tanec, spev a zábava opäť zaklopali na dvere nášho ŠKD v utorok 14.6.2022, keď nás svojou návštevou potešil "Ujo Ľubo" so svojím zábavno - pohybovým programom. Prialo nám aj počasie a tak nič nestálo v ceste, aby sme sa zabavili a vyšantili až do úplného konca.

utorok, 24 máj 2022 10:31

Talentárium v ŠKD

„Talent nie je len nadanie, je to schopnosť kompletne disponovať a riadiť to, čo je vám dané.“

streda, 17 november 2021 12:17

Veselé tekvičky v ŠKD

Tak ako každý rok aj tohto roku si začiatok novembra tradične spájame s výrobou alebo maľovaním tekvičiek pod názvom "Veselé tekvičky".

nedeľa, 24 október 2021 15:04

Aj múdra sova chodí do školy

Podporiť enviromentálnu výchovu detí prostredníctvom zážitkového učenia bolo hlavným zámerom akcie, ktorá sa konala v dňoch 5. - 6. októbra.

streda, 26 máj 2021 16:22

Deň rodiny

Ja, mama, ocko, brat, sestra - to je moja RODINA.

piatok, 07 máj 2021 15:22

Deň matiek v ŠKD

Mama... môže nahradiť všetkých, ale ju nemôže nahradiť nik...
piatok, 30 október 2020 15:59

Šarkaniáda v ŠKD

V piatkové popoludnie 23.10.2020 zaplnili školské ihriská pestrofarebné šarkany našich detí.  V priebehu týždňa sa v každom oddelení vytvárali veselé tváre šarkanov.

streda, 26 február 2020 18:46

Unicef na našej škole

Aj v tomto školskom roku sa naša škola aktívne zapája do projektu „Škola priateľská k deťom“. Program sa plne odvíja od myšlienky Dohovoru o právach dieťaťa.

Strana 2 z 4