Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

štvrtok, 28 február 2013 12:37

Viete čo je Taekwondo...?

Jedno z najmladších bojových umením Taekwondo, ktoré je zamerané predovšetkým na sebaobranu sme videli veľmi zblízka – v našej škole.

pondelok, 25 február 2013 09:56

Valentínska šatka ako darček

Kúzlo začína v srdiečku. Bude sa čarovať! Nájdi si čas, dones si staré tričko najlepšie vo valentínskej farbe, nožnice, korálky...

pondelok, 25 február 2013 09:50

Fašiangová diskotéka

Dňa 8.februára 2013 zavládla v našej škole v priestoroch školskej jedálne výborná nálada a skvelá atmosféra. Konala sa tu totiž fašiangová diskotéka pre vybraných žiakov 2.stupňa, ktorú otvorili skúsené moderátorky Zuzka a Janka a tanečné hviezdy 6.b triedy.

pondelok, 25 február 2013 09:29

Karneval

Tohtoročný karneval pre žiakov 1.stupňa sa konal 8. februára 2013.

streda, 13 február 2013 11:18

Princezná tanca

Centrum voľného času Dúha v nedeľu 20.1.2013 organizovalo tanečnú súťaž PRINCEZNÁ TANCA za rok 2012.

pondelok, 11 február 2013 11:24

Vianočná akadémia 2012

Vianoce sú tou časťou roka, kedy sa vôkol nás všetkých šíri tá krásna, chytľavá a euforická atmosféra. Sú časom plným očakávania a tradícii.

streda, 29 august 2012 19:42

Prváčik ,,Dopraváčik“

Dňa 15.6.2012 sa uskutočnila dopravná súťaž pre žiakov 1. ročníkov Prváčik „Dopraváčik". Cieľom súťaže bolo podporiť záujem detí o dopravnú výchovu, rozšíriť vedomosti z pravidiel cestnej premávky a tým obmedziť nehodovosť detí. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov - 5 družstiev .

Strana 19 z 19