Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Iveta Janíková

Mgr. Iveta Janíková

Tak ako každý rok aj tento rok žiaci 6. A triedy pracovali na spoločnej ročníkovej práci.

piatok, 13 máj 2022 06:27

Slávik Slovenska 2022

2.mája 2022 sme sa po dvojročnej nútenej prestávke opäť rozospievali. Učebňou HUV sa niesla krása slovenských ľudových piesní.

Dňa 29.4.2022 sa v  Koncertnej sále Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnila regionálna súťaž detského hudobného folklóru 2022.

štvrtok, 28 apríl 2022 10:28

Farebný týždeň zdravia - Deň narcisov

Žiaci 6. A triedy počas farebného týždňa zdravia pracovali na tvorivej aktivite a vybrali si žltý deň - Deň narcisov.

štvrtok, 28 apríl 2022 10:12

"Daruj knihu" - burza kníh

Po dvoch rokoch, počas ktorých nás zastavila prebiehajúca pandémia, sme opäť naštartovali burzu kníh pod názvom – Daruj knihu.

štvrtok, 28 apríl 2022 10:03

Hviezdoslavov Kubín

3. marec 2022 patril umeleckému slovu.

utorok, 22 marec 2022 13:11

Už sme čitateľmi školskej knižnice

Aj v tomto školskom roku sa naši prváci tešili na chvíľu, kedy sa stanú čitateľmi školskej knižnice.

sobota, 12 marec 2022 18:37

Bodka za lyžiarskym výcvikom

V závere lyžiarskeho výcviku všetci spoločne svoje pocity a zážitky vyjadrili vo veršoch.  Posúďte sami, ako úžasne sa im to podarilo. 

streda, 02 marec 2022 12:58

Burza kníh: "Daruj knihu"

Vyzývame všetkých milovníkov kníh – darujte knihy, ktoré ste už prečítali do školskej burzy, a tak potešíte iného čitateľa.

štvrtok, 11 november 2021 09:04

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše. Pre nás je to naša krásna slovenčina. V každom školskom roku sa koná v tomto jazyku olympiáda, v ktorej preukazujú žiaci 8. a 9. ročníka svoju znalosť, vedomosti,, štylizáciu a rečovú rétoriku.

Strana 1 z 9