Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 02 jún 2018 07:07

Život na poliach a lúkach. Overovanie metodík IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Čím zabezpečiť výživu ľudstva? Túto problémovú otázku sme riešili počas overovania v poradí tretej metodiky v rámci projektu IT Akadémia, ktorá bola zameraná na život na poliach a lúkach.

Opäť sme žiakom nastolili problémové otázky a boli sme zvedaví na ich predstavy o tom, ako chutí škrob a načo sa používa. Tímová práca a tímový duch nechýbal pri bádateľskom získavaní poznatkov a vedomostí o prítomnosti škrobu vo vzorkách “bielych práškov” pomocou Lugolovho roztoku, ktorý sa používa na dôkaz škrobu tým, že ho sfarbuje na tmavomodro.

Hoci žiaci vedeli, že pekárenské výrobky obsahujú škrob, čo priamo overili kvapnutím Lugolovho roztoku na kúsok chleba a pečiva, ich predstavy o tom, ako sa dostal škrob do pečiva a chleba sa veľmi líšili od skutočnosti.

Mikroskopické pozorovanie škrobových zŕn v endosperme strukovín napomohlo zvyšovaniu ich praktických zručností pri práci v biologickom laboratóriu. Hoci bola príprava mikroskopických preparátov pre žiakov trochu obtiažnejšia, opäť nás ich postoj k vyriešeniu nastoleného problému presvedčil o tom, že bádateľsky orientované vyučovanie je vhodnou metódou pre vyučovanie prírodovedných predmetov, nakoľko okrem aktívneho získavania vedomostí a zručností vnáša do vyučovania zábavu, zvedavosť a predovšetkým uvoľnenú a pokojnú atmosféru.

Znova sme dali “zabrať” aj našim iPadom, ktoré žiakom poslúžili nielen na zdokumentovanie ich pozorovaní prostredníctvom videozáznamov a fotografií, ale im zároveň nahradili zošity, ktoré sa doposiaľ využívali pre záznamy z laboratórnych cvičení a pozorovaní.

Veríme, že aj tieto hodiny boli pre žiakov inšpiratívne a poskytli im priestor pre rozvoj nielen ich praktických zručností a sociálnych kompetencií, ale boli aj príležitosťou ako netradičným a aj zábavnejším spôsobom rozvíjať ich prírodovedné myslenie.

oplz loga horizont

Prečítané 458 krát