streda, 25 október 2017 19:59

Projekt Erasmus+ Adoptuj rieku - Belgicko deň 2

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

24.10.2017 - druhý pracovný deň nadnárodného projektového stretnutia Adoptuj rieku. Opäť sme sa zišli v škole na pokračovaní pri zoznamovaní sa s úlohami projektu. V doobedných hodinách sme začali s prácou na geografických informačných systémoch.

Tieto budú slúžiť pri ďalších úlohách, kde žiaci v projekte musia vedieť mapovať pomocou vhodných programov povodie adoptovaného úseku rieky.

Prvá časť bola zameraná na prácu s programom Google Earth. Naučili sme sa ako do satelitných máp pridávať nové informácie, obrázky, videá, popisy. Ako uvedené vytvorené projekty používať pri práci na projekte.

V doobedňajšej časti prišla na rad aj biologická problematika. Bola prebratá a vysvetlená metodológia pozorovania živočíchov v prostredí riek a v ich okolí. Bolo vysvetlené akými spôsobmi odchytávať vodné stavovce a bezstavovce, zaznamenávať ich výskyt, triediť do skupín a na základe ich výskytu zhodnocovať kvalitu vody.

V popoludňajších hodinách sme absolvovali exkurziu do miestnej čističky odpadových vôd. Po teoretickej prednáške miestnou pracovníčkou sme následne absolvovali aj prehliadku jednotlivých častí ČOV od zberu odpadových vôd cez všetky fázy čistenia až po konečné vypúšťanie späť do rieky.

Prečítané 218 krát