Naše stránky používajú súbory cookies.

Posledný deň našej mobility v rumunskom meste Roman v partnerskej škole Liceul Technologic „Vasile Sav“ sa niesol v znamení príprav na ďalšie stretnutie učiteľov, ktoré sa uskutoční začiatkom nového roka v Grécku, ale aj v znamení plánov a prezentácií projektových aktivít, ktoré budeme realizovať v rámci jednotlivých škôl a národných…
Priehrada Bicaz a umelé jazero "Izvorul Muntelui" boli miestom, ktoré sme navštívili vo štvrtok. Je to najväčšie umelé jazero v Rumunsku, ktoré sa nachádza na rieke Bistrita.
Tretí deň našej mobility v Rumunsku sme venovali práci v škole so softvérom Arcgis. Belgický koordinátor Philippe Wilock nás učil, akým spôsobom budeme vkladať informácie o našej „adoptovanej“ rieke, meste a škole a zdieľať s ostatnými partnerskými školami.
Bicazská tiesňava ( rumunsky Cheile Bicazului) je jednou z najpozoruhodnejších prírodných zaujímavostí Rumunska . Nachádza sa v severovýchodnej časti krajiny, na hranici žúp Neamt a Harghita.
Druhý rok práce na projekte Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles ... améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement ! Poďme sa pozrieť na rieky a rybníky, chrániť sladkovodné vodné ekosystémy ... zlepšiť naše postoje a správanie sa voči životnému prostrediu! sme začali návševou našej…
Metóda P2P, alebo Peer to peer sa už niekoľko rokov dostáva do popredia moderných aktivizujúcich metód vyučovania súčasných vzdelávacích koncepcií. Táto vyučovacia metóda je založená na princípe rovný s rovným (Peer to peer) a na Slovensku je známa aj ako rovesnícke vyučovanie.
Náš projekt „Adoptuj rieku..“ v tomto školskom roku odštartoval trochu netradične – návštevou učiteľov z Belgicka a Rumunska. Náš projektový tím si pre nich pripravil program pozostávajúci z návštevy Vihorlatského múzea v Humennom, skanzenu v Humennom a stretnutím s riaditeľkou našej školy, pani Bodovou počas prvého dňa.
Tallin: +3°C. Posledný deň našej mobility sme venovali prezentáciám doposiaľ vykonaných aktivít všetkých partnerských krajín na partnerskej škole Ehte Humanitaargumnaasium.
Tallin: +2C. Tento deň bol venovaný návštevám múzeí. Prvým z nich bolo Múzeum prírodnej histórie. Mali sme možnosť vidieť stále expozície typických vodných rastlín a živočíchov tak sladkovodných, morských, ako aj suchozemských.
Tallin: -3 ºC. Naším dnešným programom bola návšteva rašeliniska Viru Raba v NP Lahemaa, ktoré je zároveň najrozsiahlejším národným parkom Estónska. Nachádza sa 70 km od Tallinnu na členitom pobreží Baltského mora s mnohými poloostrovmi a zálivmi.
Tallin: 1ºC. Ani chladné počasie nám nepokazilo radosť zo zábavného kvízu, v ktorom sme mali za úlohu nájsť a pomenovať pamiatky na slepej mape mesta, doplniť informácie z výkladu sprievodkyne a urobiť fotky z miest, ktoré boli na to určené.
Tallinn je hlavné mesto Estónska a najdôležitejší estónsky prístav. Žije tu viac ako 400 tisíc obyvateľov. Nachádza sa na severnom pobreží Estónska pri Baltickom mori, 80 km južne od fínskeho hlavného mesta Helsinki.
streda, 04 apríl 2018 10:00

Svetový deň vody

Napísala
Svetový deň vody (World Water Day) je od roku 1993 určený na 22. marec. Žiaci 5.C triedy a chlapci zapojení do projektu Adoptuj rieku si v prírodovednej časti Vihorlatského múzea v humenskom kaštieli vypočuli prednášku a pozreli film o mokradiach na Slovensku.
V piatok sme strávili v škole iba krátky čas, ktorý sme venovali pozorovaniu kultúr baktérií, ktoré sa nachádzajú vo vode. Tátu aktivitu chceme realizovať aj u nás v škole ako súčasť skúmania kvality vody v Laborci. Neskôr sme sa autobusom presunuli do oblasti La Pedrera Reservoir a pozorovali prírodu a…
Štvrtý deň nášho projektového stretnutia bol dňom plným obdivovania krás stredozemného mora a prechádzok. Po návšteve prírodovedného múzea, kde nám jeho pracovníci pustili krátky filmo živote plameniakov a oboznámili nás s činnosťou múzea v oblasti Salinas de San Pedro, sme sa prešli popri nádržiach, v ktorých sa odparuje voda z…
MUDIC - Didaktické a interaktívné prírodovedné múzeum Vega Baja del Segura Valencia bolo miestom nášho stredajšieho programu. Toto múzeum je rozdelené na viaceré bloky - fyzika, biológia a chémia. Mali sme možnosť prezrieť si vystavené exponáty, ktoré názorne vysvetľujú rôzne fyzikálne zákonitosti a pravidlá - pytagorovú vetu, optické klamy, spôsob…
Dnešný deň bol plný pracovných aktivít v škole. Koordinátor projektu Philip Willock nás informoval o ďalších projektových aktivitách a mobilitách. Predviedol nám spôsob, akým budeme realizovať laboratórne práce zamerané na zisťovanie kvality vody z našich riek.
Španielske mesto Orihuela sa stalo miestom projektového stretnutia v dňoch od 22. do 26. januára 2018. Náš prvý pracovný deň sa začal v partnerskej škole, kde nás privítala riaditeľka školy a naši španielski partneri.
26.10.2017 - Štvrtý deň nadnárodného projektového stretnutia Adoptuj rieku. V tento deň sme opustili školské lavice a celodenný program sa uskutočnil mimo školy. Bol rozdelený na dve polovice.
25.10.2017 - Tretí pracovný deň nadnárodného projektového stretnutia Adoptuj rieku v belgickom Charleroi. Doobedňajší program sme začali ako tradične v priestoroch hostiteľskej školy. Na programe bolo pokračovanie použitia geografických informačných systémov. Tentokrát sme sa zoznamovali s programom QGiS.