Mgr. Peter Fedorišin

Mgr. Peter Fedorišin

Tak ako každý rok, aj teraz sme pripravili pre ôsmakov našej školy "Školu v prírode" v rozsahu 5 dní. Za miesto nášho pobytu sme zvolili netradičné miesto na Orave - Hotel Studnička v Námestove, 100 metrov od brehov Oravskej priehrady.

Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dňa 26.4.2017 v Prešove. Usporiadateľom ako každý rok bola ZŠ Prostejovská. Z okresného kola v Humennom postúpili na krajské kolo štyria žiaci našej školy /celkovo za okres Humenné to bolo spolu 6 žiakov/.

štvrtok, 09 február 2017 08:53

Naši "GEOGRAFI" opäť dominovali

Krásne umiestnenia v geografickej olympiády sme si zopakovali opäť po roku. Tak ako aj vlani, aj tento rok sme obsadili všetky prvé miesta. Ale poďme po poriadku. V poradí 45. ročník geografickej olympiády a jej okresné kolo sa uskutočnilo dňa 7.2.2017 v zasadačke MÚ v Humennom.

Okresné kolo geografickej olympiády pokračovalo v tomto školskom roku 44. ročníkom. Tento rok bol v poradí druhý, kedy došlo k redukcii počtu  kategórií z päť na tri.

nedeľa, 22 november 2015 10:14

Naši žiaci v ENERGOLANDE

V rámci predmetov Technika a Fyzika sme zorganizovali pre žiakov siedmeho ročníka vzdelávaciu exkurziu do jadrovej elektrárne Mochovce. Priamo v areáli je vybudované vzdelávacie zábavné centrum ENERGOLAND. 

štvrtok, 22 október 2015 08:12

Zážitkové vyučovanie v lese

Žiaci 5. ročníka /triedy 5.C a 5.B/ sa 6. októbra 2015 zúčastnili zážitkového vyučovania pod názvom LESNÁ PEDAGOGIKA v rámci predmetu Technika. Spomenutú akciu organizujú Lesy SR a pre náš región sa táto aktivita realizuje v okolí obce Osadné.

V rámci národného projektu na škole „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ sa naša škola veľmi úspešne zúčastnila celoslovenského kola súťaže Mladý mechatronik.

štvrtok, 05 marec 2015 11:58

Geografická olympiáda 2014-2015

Dňa 5.2.2015 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. V tomto školskom roku došlo k podstatným zmenám v súťaži. Najväčšou zmenou bola redukcia kategórií z 5 na 3.

nedeľa, 09 november 2014 16:30

Projekt Comenius - Mobilita Estónsko deň 6

Posledný deň nášho pobytu v Estónsku sme sa ešte v dopoludňajších hodinách zúčastnili na prezentáciách zvyšných tímov. Na poludnie ako prvá skupina sme opustili našich hostiteľov a zamierili na letisko v Talline.

štvrtok, 25 september 2014 20:14

Projekt Comenius - Mobilita Estónsko deň 5

Dnes sme splnili cieľ našej expedície. Prezentovali sme svoju činnosť v rámci projektu od posledného pracovného stretnutia na Slovensku.

Strana 1 z 2