Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 01 marec 2016 20:00

Logická olympiáda 2016

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 4. ročníka celoslovenskej LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2016 pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním do 15 rokov.
Súťaž má 2 kolá – školské a celoštátne, pričom súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií:                                                                                      kategória A pre žiakov 1. – 4. ročníka                                                                                                                                                               kategória B pre žiakov 5. – 9. ročníka
 V školskom kole  v kategórii A súťažilo spolu 44 žiakov a v kategórii B 49 žiakov. Žiaci riešili 13 úloh zo štyroch oblastí: matematický - priestorový - logický úsudok a verbálne myslenie.    Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal minimálne 7 bodov. Hlavným kritériom pre určenie poradia úspešných riešiteľov bol súčet bodov za vyriešené úlohy. Pri rovnosti bodov rozhodoval počet vyriešených dvojbodových úloh. Posledným kritériom bol počet bodov za ušetrený čas - za každú ušetrenú 1 minútu do konca časového limitu (t. j. do 45 minút) získal úspešný riešiteľ 1 bod navyše.Dvaja najúspešnejší riešitelia z každej kategórie postupujú do celoslovenského finálového kola, ktoré sa bude konať 13. apríla 2016 v Prešove (podrobnejšie informácie na stránke www.logickaolympiada.sk).
 VÍŤAZI ŠKOLSKÉHO KOLA:
Kategória A: 
  1. miesto:  Dominik LUKSAJ,      4. A
  2. miesto:  Ema ŠVIGÁROVÁ,      3. A 
 Kategória B: 
  1. miesto:  Tomáš DRUGDA,        7. A
  2. miesto:   Adriana RACOVÁ,     7. A
  Úspešní riešitelia:
1. stupeň    
S. Šuľak 14b 3.A
J. Katkovčin 14b 3.A
F. Goffa 14b 3.A
M. Sitarčíková 14b 4.A
S. Straková 13b 3.A
T. Babjarčík 13b 3.A
T. Lisakovská 12b 4.A
H.Krišková 12b 3.A
H.Hurayová 12b 3.A
J. Feňko 11b 2.A
D. Petrovčin 11b 3.A
T. Blaha 11b 4.A
J. Pira 10b 3.A
B. Babinová 10b 2.A
I. Chomča 10b 2.A
S. Šepeľová 10b 2.A
T. Goffa 10b 2.A
A. Budaj 9b 3.A
B. Kalaninová 9b 3.A
S. Matvijová 9b 2.A
R. Karafová 9b 2.A
A. Pančák 8b 4.A
S. Horvát 8b 2.A
P. Greňo 8b 2.A
M. Huray 8b 1.A
S. Bičej 7b 4.A
S. Fejko 7b 2.A
O. Seková 7b 1.A
T. Šebáková 7b 1.A
P. Žinčák 7b 1.A
2. stupeň    
K. Kudláčová 13b 7.A
D. Lopata 13b 7.A
M. Hužička 13b 7.A
D.M. Pavlinský 12b 5.A
D. Čereviková 12b 8.A
N. Kapko 12b 7.A
P. Karšková 12b 6.A
P. Guľák 11b 7.A
M. Blahová 11b 8.A
Z. Merga 11b 7.A
L. Seman 11b 7.A
A. Bačovčin 11b 5.A
V. Venglárová 11b 8.A
L. Al Ahdal 11b 7.A
M. Križková 10b 6.A
M. Roháč 10b 8.A
S. Žinčák 10b 7.A
N. Peračková 10b 6.A
A.A. Sosňáková 10b 5.A
R. Porochnavý 10b 5.A
S. Kužma 10b 5.A
N. Rošková 10b 6.A
G. Uram 10b 5.A
D. Godžák 9b 7.A
A. Soták 9b 5.A
E. Pločka 9b 6.A
E.L. Murinová 9b 5.A
P. Greňo 9b 5.A
N. Straková 8b 6.A
V. Verba 8b 8.A
S. Simonová 8b 6.A
M. Mydlo 8b 8.A
A. Fabianová 7b 6.A
A. Knapiková 7b 6.A
R. Majerník 7b 6.A
J. Šajtár 7b 6.A
F. Šatník 7b 8.A
N. Varjan 7b 8.A
A. Masica 7b 8.A
A. Kasaničová 7b 5.A
N.Doričko 7b 7.A
 
VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME.

 
 
Prečítané 1862 krát