Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 14 marec 2016 19:16

Exkurzia a tvorivé dielne v Regionálnom centre remesiel v Košiciach

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Zážitkové učenie je jedna z organizačných foriem vyučovania, ktoré sa snažíme využívať vo výchovno - vzdelávacom procese v triedach pre intelektovo nadané deti. Takéto učenie poskytla určite aj exkurzia a práca v  tvorivých dielniach v Regionálnom centre remesiel v metropole východného Slovenska - v Košiciach, ktorej sa zúčastnili žiaci 2. A a 3. A so svojimi triednymi učiteľkami 2. marca 2016.
Pani riaditeľka a pracovníci Regionálneho centra remesiel nás veľmi srdečne privítali v priestoroch budovy, ktorá sídli kúsok od hlavného námestia.

Exkurziu sme začali prehliadkou jednotlivých remeselníckych dielní. V každej z týchto dielní si žiaci vypočuli odborný výklad o remeslách, ktoré boli zaujímavo prezentované pracovníkmi centra remesiel. V tkáčskej dielni žiaci videli menšie i väčšie tkáčske krosná, utkané koberčeky zo zvyškov látky a iné ručné výrobky z textilu a plste. Rezbárstvom a košíkárstvom dýchala ďalšia dielňa, v ktorej sme mohli vidieť postup pri pletení košíkov, košov, rôznych misiek z prútia. Na mohutnom drevenom stole boli pripravené nástroje, používané pri rezbárstve. Drevené sošky a úžitkové predmety vytvorené remeselníkmi, ale i deťmi počas tvorivých dielní zútulňovali interiér rezbárskej a košíkárskej dielne. Hrnčiarstvo na území Slovenska má tiež svoju históriu a tradíciu. Preto nechýbala exkurzia ani v tejto dielni. Hlavnou časťou bol starý tradičný hrnčiarsky kruh, na ktorom kedysi ľudia ručne vyrábali hlinené džbány, hrnčeky, misky, ale aj umelecké predmety. Raritou boli aj moderné nehlučné elektrické hrnčiarske kruhy. Podmaľba na sklo - takýto názov mala dielňa, ktorej dominantou bol dlhý stôl so stoličkami pripravený pre malých remeselníkov. Poličky zdobili krásne maľby na sklenených tabuľkách, predlohy na maľovanie, rôzne štetce, mištičky a predovšetkým farby. Drotárska dielňa bola zaujímavá výrobkami z medeného i hliníkového drôtu. Kedysi drotári chodievali z dediny do dediny, z mesta do mesta a drôtovali staré hrnce. Dnes sa drôtovaním dajú zdobiť veľkonočné kraslice, či vyrobiť šperky alebo iné umelecké predmety.

Po prehliadke všetkých dielní si žiaci rozdelení do troch skupín vyskúšali na vlastnej koži remeselnícku prácu . Hrnčiari pracovali s hlinou, miesili, gúľali, tvarovali ju do podoby vlastnoručne vyrobeného hrnčeka. Drotári vyrábali z drôtikov srdiečko pomocou špeciálnych nástrojov. Nebolo to vôbec jednoduché, ale popasovali sa aj s  touto úlohou. No a maliari si vybrali svoj motív, ktorý si najprv predkreslili na sklo a potom vzory vymaľovali žiarivými farbami. Všetky zhotovené výrobky nám zabalili a my sme si ich mohli vziať so sebou. Vystavené v priestore školy budili pozornosť nielen žiakov, ale i učiteľov a rodičov.

Tvorivé dielne aj samotná exkurzia boli veľmi dobre organizačne aj metodicky pripravené a všetkým pracovníkom Regionálneho centra remesiel v Košiciach patrí naše veľké ďakujem.  Takéto zážitkové učenie má pre žiakov  význam nielen pre získanie nových vedomostí o remeslách , ale hlavne pre nadobudnutie ich osobnej skúsenosti a zručnosti pri práci s rôznym materiálom. 

 

 

Prečítané 1347 krát