Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 18 apríl 2016 21:09

Krásny úspech našich žiakov

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Dňa 13. apríla 2016 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 4. ročník celoslovenského finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.

Súťaž sa začala školskými kolami, ktoré sa uskutočnili vo februári 2016.                                                            
V školských kolách sa súťaže zúčastnilo viac ako 1700 žiakov z celého Slovenska. Úlohy v testoch boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie.

Víťazi školských kôl sa stretli vo finále na celoslovenskom kole Logickej olympiády.

V školskom kole zvládlo našich 44 žiakov z I. stupňa a 49 žiakov z II. stupňa  úlohy zamerané na logiku úspešne a takmer všetci boli úspešní. Do celoslovenského kola postúpili z I. stupňa Dominik Luksaj 4.A a Emka Švigarová  3. A  a z II. stupňa Tomáš Drugda 7.A a Adriana Racová 7.A , ktorí dosiahli najvyšší počet bodov.

A ako uspeli v tvrdej konkurencii na celoslovenskom kole?
Spomedzi takmer 100 intelektovo nadaných žiakov, ktorí postúpili do celoslovenského finále Logickej olympiády obsadili naši žiaci:

kategória A

4. miesto - Dominik Luksaj 4.A

9. miesto – Emka  Švigarová 3.A

kategória B

26. miesto – Adriana Racová 7.A

32. miesto – Tomáš Drugda 7.A

SRDEČNE GRATULUJEME !

Bližšie informácie o zaujímavej olympiáde si môžete prečítať na stránke http://www.logickaolympiada.sk/vyhodnotenie---4.-ro-nik.html

Prečítané 1310 krát