Templates - bigtheme.net
Full Reviw on best bokkmakers by artbetting.net
utorok, 17 november 2015 21:38

Vzdelávanie nadaných žiakov v našej škole

Napísala 
Zhodnotiť tento článok
(14 hlasov)
V školskom roku 2015/2016 máme v našej škole zriadené tieto triedy s nadanými žiakmi:


1.A – Mgr. Jana Lukáčová

2.A – PaedDr. Ingrid Závodská, triedna stránka: http://iqhlavicka.webnode.sk/

3.A – Mgr. Ivana Čepová, triedna stránka: http://spoluziaci12.blogspot.sk/

4.A – Mgr. Alena Alexovičová, triedna stránka: http://bystre-hlavky.webnode.sk/

5.A – Mgr. Eva Habalová

6.A – Mgr. Milan Venglár

7.A – Mgr. Nadežda Doničová

8.A – Mgr. Jana Horvátová

Vzdelávanie:

Všetci učitelia týchto tried absolvovali odborné  špecializačné vzdelávanie pedagogických pracovníkov realizované Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave pod odborným vedením psychológa, pedagóga a metodika Vladimíra Dočkala, pod názvom „ Edukácia intelektovo nadaných detí v ZŠ.“

Účelom vzdelávania nadaných žiakov je poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzoru prostredníctvom zábavnej a hernej činnosti, rozvoja intelektových predpokladov detí prostredníctvom realizácie projektov, rôznych tímových hier, výletov a exkurzií. Každá p. učiteľka/učiteľ sa snaží realizovať pútavé aktivity pre deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou logickou úvahou, deti, ktoré sa zaujímajú o všetko okolo nás... Deti pátrajú po obrázkoch : http://spoluziaci12.blogspot.sk/2015/11/blog-post.html , riešia úlohy http://bystre-hlavky.webnode.sk/a3-rocnik/iq-testy/ , alebo absolvujú rôzne výlety: http://iqhlavicka.webnode.sk/turistika/turisticka-vychadzka-ku-grofke-vandernath/

Realizácia projektov:

Realizácia projektov obohacuje vyučovací proces a prináša týmto deťom nové vedomosti, zážitok, hru a prílev nových informácií prostredníctvom zážitkových metód.  Deti vítajú realizáciu etwinningových projektov, ktorých témy ich triedne p. učiteľky integrujú do obsahu vyučovacích hodín. Deti sa dozvedia mnoho informácií, vytvoria, navrhnú niečo nové, prostredníctvom týchto projektov sa učia cudzí jazyk a získajú nové priateľstvá z krajín EÚ.  Ako príklad môžeme uviesť medzinárodný projekt p. uč. Závodskej (2.A) a p. uč. Čepovej (3.A)  pod názvom Let’s celebrate together :  https://twinspace.etwinning.net/130/home
01

projekt žiakov 3.A (p. uč. Čepová) pod názvom Putovanie Ferda Mravca: http://putovaniesferdou.blogspot.sk/
02

alebo projekt p. uč. Alexovičovej a žiakov 4.A pod názvom  Deti deťom : https://twinblog.etwinning.net/71908/

03

prípadne projekty p. uč. Habalovej a žiakov 5.A – projekt Food and Fun: https://twinspace.etwinning.net/7917/home

04

a p. uč. Doničovej a žiakov 6.A – projekt Free time activities:  https://twinspace.etwinning.net/8002/pages/page/39433

05

Ročníkové práce:

Okrem realizácie medzinárodných projektov sa naši nadaní žiaci každoročne prezentujú ročníkovými prácami. Ročníková práca má byť vyjadrením špecifického záujmu dieťaťa, pri ktorom má vniknúť hlbšie a širšie do témy, dieťa sa má jej prostredníctvom realizovať vo svojej dominantnej oblasti. Práce nemajú byť len opisom odstavcov z kníh, ale dieťa má v nej vyjadriť svoje vlastné postrehy, názory, v práci má byť dominantný prínos dieťaťa.
Téma sa musí výrazne odlišovať a neprelínať sa s preberaným učivom. Žiaci obhajujú ročníkové práce začiatkom júna.

 Výchovno — vzdelávací cieľ ročníkovej práce:

    štúdium literatúry, orientácia v informáciách,
    samostatnosť, samostudium, motivácia,
    klasifikácia (triedenie javov),
    analýza a syntéza (rozklad na časti a spájanie častí do celkov),
    abstrakcia (výber podstatných znakov),
    aplikácia (prenos, uplatnenie skúseností, poznatkov v inej oblasti),
    predikcia (na základe známych poznatkov predpokladať ďalší vývoj javu, procesu),
    elaborácia (vypracovanie, dôraz na detaily),

    kreativita (plynulosť (vymyslieť čo najviac vecí z danej oblasti), pružnosť (vymyslieť čo najviac vecí
    kritické myslenie, hodnotenie (klady a zápory daného javu),
    argumentácia, zdôvodňovanie, presné vyjadrovanie,
    prezentácia, obhajovanie vlastnej práce, názorov.

Obohatenie:

Predmet Obohatenie je pre nadaných žiakov rozšírenie, prehĺbenie učebného obsahu a aplikovanie učebných aktivít mimo rámca bežných učebných osnov. Obohatenie realizujeme rozšírením a prehlbovaním obsahu učiva, poskytovaním informácií a tém, ktoré nesúvisia s bežným školským obsahom, riešením problémových úloh, projektovým vyučovaním, tvorbou referátov, esejí a projektov.
Prečítané 1565 krát

Triedy pre nadaných žiakov

 • Naše nadané deti absolvovali logické sústredenie IQáčik +

  V dňoch 23.  - 25. septembra sa žiaci 2. A a 3.A zúčastnili 3. ročníka logického sústredenia intelektovo nadaných detí na Viac
 • Nadané dieťa v rodine a škole +

  Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo Viac
 • Deklarácia vzdelávacích práv nadaného dieťaťa +

  Barbara Clarková vydala v roku 1995 v bulletinu spoločnosti MENSA Deklaráciu vzdelávacích práv nadaných detí. Viac
 • Vzdelávanie nadaných žiakov v našej škole +

  V školskom roku 2015/2016 máme v našej škole zriadené tieto triedy s nadanými žiakmi: Viac
 • Logická olympiáda 2016 +

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 4. ročníka celoslovenskej LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2016 pre žiakov so všeobecným Viac
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Šach

 • Humenská žiacka šachová liga - školské kolo +

  V stredu sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Humenskej žiackej šachovej ligy ZŠ. Viac
 • Zlato pre ZŠ Dargovských hrdinov +

  V stredu, 12. apríla odohralo spolu 61 žiakov 5. kolo turnaja Reinter GPX v šachu mládeže. Išlo o predposledný turnaj, Viac
 • 2. kolo školského šachového turnaja +

  V utorok, dňa 7.februára 2017, sa v našej škole uskutočnilo 2. kolo šachového turnaja. Viac
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Aktivity ŠKD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Z našich projektov

Prev Next

Európský týždeň odborných zručností

Európský týždeň odborných zručností

Otvorené robotické hodiny sa postupne stávajú súčasťou vyučovacieho procesu na našej škole. Prvé otvorené robotické...

Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností

Tretí novembrový týždeň sa na našej škole niesol v robotickom duchu a naša škola sa...

PDW stretnutie eTwinning ambasádorov v B…

PDW stretnutie eTwinning ambasádorov v Bristole

V dňoch 2.11. až 4.11.2017 som sa zúčastnila stretnutia eTwinning ambasádorov v meste Bristol, Spojené...

Návšteva učiteľov z Českej republiky v n…

Návšteva učiteľov z Českej republiky v našej škole

V rámci eTwinningového projektu Čerstvý vítr z hor sa na Slovensku uskutočnila stáž 14. účastníkov...

Robotika súčasťou hodín informatiky

Robotika súčasťou hodín informatiky

Vzdelávanie je proces, ktorý sa v dnešnej rýchlej dobe nemôže zastaviť a ustáliť ani na...

Európsky certifikát kvality pre ďalší ná…

Európsky certifikát kvality pre ďalší náš projekt

Grow In Green bol eTwinningový projekt desiatich európskych krajín, na ktorom naši už bývalí deviataci...

Októbrové týždne eTwinning - zapojte sa …

Októbrové týždne eTwinning - zapojte sa do súťaže!

Zapojte sa do aktivity venovanej Októbrovým týždňom eTwinning! NSS v Žiline vyhlásila výtvarnú súťaž na...

Certifikát kvality aj pre P2P projekt

Certifikát kvality aj pre P2P projekt

Projekt SOS Planet Peer to Peer Learning predstavuje pokračovanie, resp. nadstavbu projektu SOS Planet -...

Ďalší projekt s certifikátom kvality

Ďalší projekt s certifikátom kvality

V minulom školskom roku žiaci 9. ročníka v rámci predmetu Tvorba projektov sa pustili do...

Odovzdávanie cien najlepším školským par…

Odovzdávanie cien najlepším školským partnerským projektom

V piatok 23. 6. 2017 sa uskutočnil už 12. ročník odovzdávania cien najlepším školským partnerským...

Robotický projekt najlepší na Slovensku!

Robotický projekt najlepší na Slovensku!

SOS Planet - a robotics project opäť úspešný. Projekt programu Erasmus plus SOS Planet -...

Mesačný bulletin o našom projekte (máj)

Mesačný bulletin o našom projekte (máj)

Mesiac lásky máj bol pre náš robotický projekt mesiacom poslednej mobility. V našom digitálnom mesačníku...

Mesačný bulletin o našom projekte (apríl…

Mesačný bulletin o našom projekte (apríl)

Ani v apríli projektové aktivity všetkých partnerských škôl neboli prerušené, práve naopak. Projektové tímy prešli...

Mobilita Grécko #2 Deň 5

Mobilita Grécko #2 Deň 5

Mission completed! Skončila posledná robotická výva a posledná mobilita nášho robotického projektu. Môžeme konštatovať, že...

Mobilita Grécko #2 Deň 4

Mobilita Grécko #2 Deň 4

Nálady v medzinárodných projektových tímoch kolíšu podľa toho, ako žiaci zápasia s problémami pri programovaní...

Mobilita Grécko #2 Deň 3

Mobilita Grécko #2 Deň 3

Po včerajšom "oddychovom" dni sa dnes tímy venovali len a len programovaniu tureckej challenge. Vonku...

Mobilita Grécko #2 Deň 2

Mobilita Grécko #2 Deň 2

Po prvom dni v gréckej partnerskej škole nám hostitelia pripravili celodenný výlet na jedno z...

Mobilita Grécko #2 Deň 1

Mobilita Grécko #2 Deň 1

Prvý májový týždeň prebieha posledná mobilita nášho robotického projektu. Turecká challenge v gréckej partnerskej škole...

Naša škola na prestížnom učiteľskom summ…

Naša škola na prestížnom učiteľskom summite v Prahe

8. apríla 2017 sa v Prahe v priestoroch International school of Prague konal v poradí...

Svetový deň Zeme

Svetový deň Zeme

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 ešte ako "Deň Zeme" americký senátor Gaylord Anton...

The bet365 is best bookmaker in the world.

The Best betting exchange betfair