Mgr. Jana Lukáčová

Mgr. Jana Lukáčová

utorok, 09 január 2018 00:29

Dopravná súťaž s autoškolou Keeper

Skôr ako sa deti rozišli na prázdniny a škola ostala tichá, využili pedagógovia a žiaci 1.-8. ročníka ZŠ na Ulici dargovských hrdinov v posledných školských týždňoch možnosť zúčastniť sa teoretických a praktických aktivít v oblasti dopravnej výchovy.

Dňa 13.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDY. Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.

V apríli sa mesto Prešov opäť stalo centrom nadaných žiakov z celého Slovenska.

Dňa 14. a 15. marca 2017 nás naši žiaci 3. - 8. ročníka reprezentovali na obvodnom kole PYTAGORIÁDY. Súťaže sa zúčastnili najlepší riešitelia školských kôl z celého okresu.

streda, 22 február 2017 15:58

Logická olympiáda 2017

Dňa 17. februára 2017 sa naši žiaci zúčastnili školského kola LOGICKEJ OLYMPIÁDY. Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove.

Dňa 7.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže "PYTAGORIÁDA".
pondelok, 18 apríl 2016 21:09

Krásny úspech našich žiakov

Dňa 13. apríla 2016 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 4. ročník celoslovenského finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.

V dňoch 8. a 9. marca 2016 sa naši najúspešnejší  matematici zo školských kôl zúčastnili obvodného kola Pytagoriády – matematickej súťaže a dosiahli vynikajúce výsledky.

utorok, 01 marec 2016 20:00

Logická olympiáda 2016

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 4. ročníka celoslovenskej LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2016 pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním do 15 rokov.

Dňa 8.12.2015  uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže – PYTAGORIÁDY.

Strana 1 z 2