Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 05 apríl 2018 21:01

Zápis do prvého ročníka

Napísal
Dnes sme u nás privítali našich budúcich žiakov a spolužiakov. Slávnostného zápisu do prvého ročníka sa zúčastnilo takmer 70 budúcich prváčikov v sprievode svojich rodičov.
Zima je nenávratne preč a po dlhých a chladných nociach prináša jar príjemné teplo.
streda, 04 apríl 2018 12:09

Šibať či nešibať?

Napísala
Žiaci 7.A triedy so svojimi  učiteľkami RNDr. J. Balážovou a Mgr. I. Kačurovou sa 28. marca 2018 zúčastnili ako pozorovatelia 3. východoslovenského turnaja Debatiády, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Gymnázia Alejová 1 v Košiciach.
utorok, 03 apríl 2018 18:36

Z rozprávky do rozprávky

Napísala
Rozprávka bola odjakživa tým najkrajším umeleckým výtvorom.
štvrtok, 29 marec 2018 14:03

Veľkonočná šibačka

Napísala
Nie je to klam, ba ani čary, sú tu krásne sviatky jari...
Dňa 14.marca 2018 sme v našej škole privítali predškolákov a ich rodičov na zábavnom popoludní Zahrajme sa na školákov.
pondelok, 12 marec 2018 14:48

Mala som tajný sen...

Napísal
Pán učiteľ ! Dobré ráno ! Mala som tajný sen, ktorý sa mi včera sníval, keď som spala s medailou pod vankúšom. Takto sa mi prihovorila prváčka Katka vo štvrtok ráno. Ale nepoviem, o čom sa mi snívalo, aby sa mi ten sen splnil.
Aké sú schopnosti žiakov v čitateľskej gramotnosti, si mali možnosť tretiaci otestovať v 2.triednom kole súťaže Najbystrejší slovenčinárik, ktorá sa uskutočnila v januári 2018. Opäť sa stretli s textom Mafíny s čokoládovými kúskami a úlohami.
V novembri 2017 sa na našej škole uskutočnilo triedne kolo súťaže Najbystrejší slovenčinárik zo slovenského jazyka a literatúry.
štvrtok, 08 marec 2018 17:46

Knižnice pre všetkých

Napísala
Dňa 7. marca 2018 sa všetky triedy piateho ročníka zúčastnili v rámci akcie Knižnice pre všetkých na projekte Hrady Zemplína vo Vihorlatskej knižnici v Humennom.
streda, 07 marec 2018 18:59

Zahrajme sa na prvákov

Napísala
Nástup do školy je v živote dieťaťa veľkou udalosťou a míľnikom v jeho doterajšom vývine. O tom, či je dieťa na školu pripravené a bude zvládať jej nároky, vypovedá aj školská zrelosť.
Žiaci 3.B triedy spoznávali našu rodnú krajinu v projekte Objavujeme Slovensko.
29. januára žiaci 2.A triedy navštívili Slovenský Červený kríž v Humennom.
nedeľa, 18 február 2018 08:32

Lyžiarsky výcvik - Závažná Poruba

Napísala
V dňoch od 12. februára do 16. februára 2018 siedmaci absolvovali lyžiarsky výcvik.
piatok, 09 február 2018 20:21

Boli sme na súde

Napísala
31. januára sa 8.b zúčastnila na súdnom pojednávaní, kde žiaci videli prácu sudcu, advokáta, prokurátora, pomocného advokáta, zapisovateľky a policajnej eskorty.
nedeľa, 04 február 2018 09:43

Veselé fašiangové popoludnie

Napísala
Fašiangový čas - toto príjemné obdobie radosti, karnevalov a oživovania ľudových tradícií - naplno prežívali seniori v Dennom centre na Laboreckej ulici a my sme boli s nimi.
streda, 31 január 2018 05:10

Navštívili sme vysokú školu

Napísala
Naši žiaci sa zaujímajú aj o prácu a výsledky vysokých škôl v Košiciach. Deviataci a siedmaci sa v prvom polroku zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite.
Nech je svet akokoľvek moderný, predsa sa len deti so svojimi rodičmi a učiteľmi vracajú a veríme, že aj budú vracať, k pokladom našich predkov – k rozprávkam a povestiam, v ktorých je ukrytá dávnoveká pravda a múdrosť.
sobota, 06 január 2018 15:32

Cvičíme kalisteniku

Napísala
Každoročne prebiehajú v mesiaci november aktivity podporujúce protidrogovú prevenciu
V rámci primárnej drogovej prevencie si počas dvoch tyždňov každá trieda vytvorila počas tvorivých aktivít triedny erb, ktorý vystihoval charakteristicku triedy.
Strana 2 z 3