Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 18 február 2018 08:43

Druháci navštívili Slovenský Červený kríž

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

29. januára žiaci 2.A triedy navštívili Slovenský Červený kríž v Humennom.

Privítala ich pani riaditeľka PhDr. Silvia Knapiková, ktorá žiakov zaujala svojím úvodným pútavým príbehom z histórie Červeného kríža. Druháci sa zaujímali najviac o prvú pomoc, darcovstvo krvi a dobrovoľníctvo.

Ocitnúť sa v situácii, keď je ohrozený život človeka, nie je nikomu príjemné. A ako zvládnuť takúto situáciu si mali možnosť žiaci vyskúšať jednotlivými ukážkami prvej pomoci v modelových situáciách – zvládnutie ošetriť zlomeninu nohy/ruky, poskytnúť prvú pomoc pri epilepsii a uviesť zraneného do stabilizovanej polohy. Odniesli si základné vedomosti o tom, čo je prvá pomoc, ako začať oživovanie a privolať pomoc. No dôležité pri zásahu je nezabudnúť aj na svoju bezpečnosť.

Krv je život a jej stratou z tela uniká aj život. Dodnes sa nepodarilo vyrobiť tekutinu, ktorá by nahradila krv, preto Slovenský Červený kríž sa zaoberá aj týmto humánnym bezodplatným činom - náborom darcov krvi. Darcom sú udeľované plakety prof. Janského za určitý počet odberov. Bronzovú plaketu dostanú darcovia za 10 odberov, striebornú za 20 a viac odberov, zlatú plaketu dostanú ženy za 30 odberov a muži za 40 odberov, diamantovú plaketu ženy za 60 odberov a muži za 80 odberov. A najvzácnejšou plaketou je plaketa doktora Kňazovického u mužov za 100 odberov a u žien za 80 odberov.

Bolo to milé stretnutie, plné otázok ako správne zareagovať a poskytnúť prvú pomoc. Druháci odchádzali plní chute šíriť svoje vedomosti.

Prečítané 509 krát