Naše stránky používajú súbory cookies.

RNDr. Jana Balážová

RNDr. Jana Balážová

nedeľa, 23 jún 2019 17:57

Ročníková práca 7.A

Žiaci 7.A, ktorí sú triedou so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk, sa rozhodli predstaviť svoju školu. Triedy, odborné účebne, telocvičňu, atrium, knižnicu aj školské ihrisko a okolie školy odfotili a postupne predstavili v anglickom jazyku.

štvrtok, 30 máj 2019 13:15

Súťažili sme v televíznej relácií

Do televíznej súťaže Daj si čas sa prihlásili siedmaci zo 7.A a v apríli sa zúčastnili natáčania v Bratislave. Na Jednotke vysiela RTVS túto zábavno-súťažnú reláciu s Mimom Ambrózom a Monikou Zázrivcovou, v ktorej v piatich súťažných kolách dokazujú deti z rôznych kútov Slovenska svoju fyzickú zdatnosť a vedomosti.

V dňoch 1. 7. – 14.7. 2018 sa pani učiteľka nižšieho stredného vzdelávania RNDr. Jana Balážová zúčastnila vďaka projektu Erasmus+ kurzu Matematická a finanční gramotnost s využitím ICT v českom meste Trutnov.

štvrtok, 28 jún 2018 03:32

Zaujímavá hodina výtvarnej výchovy

Na hodine výtvarnej výchovy sa žiaci 6.A stretli s Katkou Holomekovou vyštudovanou  materiálovou inžinierkou.  Deťom porozprávala o svojom štúdiu na strednej a vysokej škole. Predstavila aj  svoje jedinečné  modely šiat,  ktoré vytvorila počas štúdia.

V rámci turisticko-poznávacieho krúžku  sa v apríli žiaci zúčastnili historickej rekonštrukcie bojov z 1. svetovej vojny. Ukážky bojov pod názvom Karpaty 1914/15 sa konali v Medzilaborciach.

V školskom roku 2017/18 sa konal 67. ročník Matematickej olympiády pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ. Pravidelne sa naši učitelia matematiky venujú vyhľadávaniu talentovaných žiakov aich odbornému rastu. Výsledkom ich úsilia sú popredné umiestnenia našich žiakov vmatematických súťažiach.

utorok, 12 jún 2018 16:08

Naši žiaci reprezentovali Slovensko

Biela Veža, čiže Belaya Ladya je najväčší školský šachový turnaj Ruskej federácie s 50-ročnou tradíciou, ktorej sa len tretí rok zúčastňujú aj zahraničné školské tímy. Medzi pozvanými krajinami bolo po duhýkrát aj Slovensko. Hráči družstiev do 14 rokov podľa pravidiel súťaže musia byť z jednej základnej školy a zo štyroch členov družstva musí byť minimálne jedno dievča.

Dňa 11. mája 2018  sme sa zúčastnili semifinále IQ olympiády v Košiciach. Štyria postupujúci žiaci: Anna Mária Blahová 7.A, Lukáš Seman 9.A,  Daniel Lopata 9.A a Zdenko Merga 9.A sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ stretli v regionálnom kole súťaže.

nedeľa, 13 máj 2018 17:52

Pre svoje mamky

Žiaci 6.A si pripravili na hodinách výtvarnej výchovy milé darčeky ku Dňu matiek, ktorého história osláv siaha do obdobia antiky. V 16. storočí oslavovali v Anglicku Nedeľu matiek. Až v roku 1914 bola oficiálne  v USA druhá májová nedeľa vyhlásená za Deň matiek.

Naši žiaci majú radi poéziu aj radi recitujú. Svedčia o tom úspechy v recitačných súťažiach v rámci okresu i za jeho hranicami. Na besedu do školskej knižnice si preto pozvali mladého autora, ktorý píše básne. Mladý začínajúci básnik Michal Morvai sa zúčastnil Literárnych večerov v Humennom, ktoré organizujú Zuzana Švecová a Alexandra Harvanová, ktoré ho spolu s ostatnými začínajúcimi autormi prvýkrát predstavili verejnosti.

Strana 1 z 3