Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 22 september 2019 08:26

Naša škola v Meet and Code po druhý krát... a dvakrát!

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Koncom školského roka 2018/2019 vyhlásila Nadácia Pontis už tretí ročník grantovej výzvy Inciatíva Meet and Code 2019, ktorého cieľom je predstaviť deťom a mladým ľuďom nové technológie a programovanie.

Vďaka inciatíve nášho Rodičovského združenia pri Základnej škole, Dargovských hrdinov 19, ako neziskovej organizácii, sme získali až dva granty na uskutočnenie robotických podujatí, vďaka ktorým obohatíme naše “programátorské a robotické” vybavenie učebne robotiky o rozširujúce doplnkové robotické súpravy Lego Mindstorms EV3.

Cieľom oboch podujatí bude uvedenie žiakov do sveta robotiky a programovania s dôrazom na význam a potrebu využívania robotov v reálnom svete.

V kategórii Kódovanie pre planétu (Code for the Planet) budeme realizovať podujatie s názvom Eco STEAM week, cieľom ktorého bude hľadanie možného riešenia ekologickej robotickej výzvy prostredníctvom rôznych robotických Lego stavebníc a ich vzájomné porovnanie.

Už samotný názov druhej kategórie Dievčatá v IT (Girls do IT), v ktorej budeme realizovať podujatie pod názvom Spike Girls vystihuje zameranie našej aktivity, ktorej cieľom je zvýšiť atraktívnosť IT sektora pre dievčatá prostredníctvom získania základov robotiky a programovania.

Naši žiaci sa do iniciatívy na podporu vyučovania programovania na všetkých stupňoch škôl v Európe opäť po roku zapoja počas Európskeho týždňa kódovania v dňoch 7. - 18. októbra 2019.

Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať rodičom našich žiakov, Rodičovskému združeniu pri ZŠ Dargovských hrdinov za úzku spoluprácu s pedagógmi našej školy pri vypracovaní a podaní žiadostí o granty.

poster poster

Prečítané 343 krát