Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 27 jún 2018 21:05

Stavba tela nekvitnúcich rastlín - Overovanie metodík IT akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Posledná z metodík projektu IT akadémia, ktoré sme v školskom roku 2017/2018 overovali v predmete biológia bola zameraná na stavbu tela nekvitnúcich rastlín. Hoci bola uvedená metodika určená pre 6. ročník ZŠ, overovali sme ju ako “nadstavbu” učiva 5. ročníka zameraného na lesné mikroorganizmy a nekvitnúce rastliny.

Cieľom metodiky bolo riešenie didaktického problému, ktorého podstata spočívala v uvedomení si faktu, že v prírode rastú aj rastliny, ktoré nemusia kvitnúť a aj napriek tomu sa rozmnožujú. Pomocou potvrdzujúceho a nasmerovaného bádania získali žiaci predstavu a vedomosti o význame machov v kolobehu a hospodárenia vody v prírode a o význame prasličiek a papradí z hľadiska tvorby čierneho uhlia v minulosti a v liečiteľstve.Aby sme dokázali, že machy predstavujú zásobáreň vody, založili sme pokus do dvoch sklenených pohárov, do ktorých sme naliali po 100 ml vody. Do prvého pohára sme vložili len jednu rastlinu machu a do druhého šesť rastlín machu. Sledovali sme hladinu vody v oboch pohároch po 5, 10 a 20 minútach po založení pokusu. Výsledok bol pre žiakov prekvapivý, nakoľko predpokladali pokles hladiny vody v pohári s väščším množstvom rastlín machu.

Opäť sme pre tvorbu výstupov využili digitálne pomôcky - iPady, pomocou ktorých žiaci odfotografovali rastliny machu a následne fotografiu použili na popis jednotlivých častí tela machu.

Naše hodiny biológie vďaka zapojeniu sa do projektu IT akadémia v tomto školskom roku bádateľsky ožili a priniesli množstvo zaujímavých aktivít, ktoré žiakov aspoň na chvíľu vtiahli do sveta prírody a vytvorili priestor pre objavovanie jej tajov a zákonitostí.

oplz loga horizont

Prečítané 263 krát