Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 02 máj 2022 20:07

Mobilita Grécko - Deň 0

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)

Takmer na konci tretieho prolongovaného roku riešenia projektu programu Erasmus+ sa opäť na našej škole začali realizovať fyzické mobility - výmenné pobyty žiakov našej a partnerských škôl, zapojených do projektu venovaného detským právam, ktoré boli schválené ešte v r. 1989 Valným zhromaždením OSN.

Tento týždeň sa naši žiaci nachádzajú na druhej krátkodobej výmene skupín žiakov na Kréte, priamo v meste Heraklion a začínajú plniť stanovené ciele projektu - tvoriť digitálne príbehy, tentokrát tematicky zamerané na právo detí, ktoré si vybrala grécka partnerská škola. Every-one must know child rights, čiže každý musí poznať detské práva je dominujúca téma všetkých digitálnych príbehov, ktoré tvoria hlavné výstupy realizovaného projektu s názvom Detské práva v digitálnych príbehoch.

Jednou z priorít projektov programu Erasmus+ je aj spoznávanie rozdielnych kultúr, zvykov a histórie Európskych krajín a tak budú naši žiaci a ich zahraniční spolužiaci spoznávať históriu priamo v archeologickom múzeu a do počiatkov civilizácie sa prenesú návštevou najznámejšieho a zároveň nielen pre Krétu, ale aj pre celé Grécko najvýznamnejšieho miesta, paláca Knossos, ktorý bol nielen strediskom minojskej civilizácie a sídlom minojského kráľa, ale aj domovom bájneho Minotaura.

Prostredníctvom denných videoblogov vám naši žiaci prinesú krátky pohľad do ich týždňového Erasmus života, vyučovania na gréckej škole a zaujímavých momentov ich pôsobenia a začlenenia sa do školského života v partnerskej škole nachádzajúcej sa približne 15 km od mesta Heraklion v dedine Archanes, ktorej história sa datuje práve do bájnej minojskej kultúry, do čias takmer 2.800 rokov pred Kristom.

Prečítané 306 krát